Webinar Grond

Webinar Grond

11 november 2020
13.30 uur - 15.00 uur

  • Organisatie: Friese Milieufederatie en Living Lab Fryslân
  • Inschrijven bij: Living Lab Fryslân
  • Meer informatie: info@livinglabfryslan.frl

Webinar

Grond: Hét instrument voor landbouw in balans met de natuur

Steeds meer boeren in Fryslân zijn bezig met natuurinclusieve landbouw (NIL) of zijn daarin geïnteresseerd. NIL vergt vaak extensiever gebruik van grond of op een andere wijze met grond omgaan zoals bijv. andere beweidingsvormen. Daarbij komt dat grond duur is en niet altijd beschikbaar.

Oplossingen
We zien nieuwe (samenwerkings)modellen opkomen die oplossingen bieden: nieuwe pachtconstructies met natuurorganisaties en fondsen, afwaarderingsmechanismen, grondcoöperaties. Boeren moeten echter zelf hun eigen keuze maken, afhankelijk van hun eigen lokale situatie.

Dit komt allemaal aan bod tijdens het webinar dat Living Lab Fryslân en de Friese Milieufederatie op 11 november van 13.30-15.00 organiseren. We maken inzichtelijk welke keuzes boeren kunnen maken, wat eventuele barrières zijn (financieel en juridisch) en illustreren dit met concrete voorbeelden.

Doelgroepen:
Boeren, particuliere grondbezitters, fondsen, terrein beherende organisaties, financiële instellingen en adviseurs.

De sprekers zijn:

  • Krijn Poppe – Bedrijfseconoom in Agri & Foodsector
  • Jelle de Boer – Adviseur natuurinclusieve landbouw bij Staatsbosbeheer en projectleider voor projecten op het gebied van grondbeheer
  • Harmen van der Bij – Melkveehouder in Aldeboarn

Het is een interactieve bijeenkomst; u krijgt als deelnemer volop de ruimte om vragen te stellen en mee te praten over dit onderwerp.

Agenda:

13.30   Opening en welkom door gastheer Hans van der Werf

13.35   Inleidingen door Krijn Poppe, Jelle de Boer en Harmen van der Bij

14.25   Discussie en ruimte voor vragen

14.55   Samenvatting en afronding

Registratie
Registreren is verplicht, u kunt zich hier kosteloos aanmelden. Enkele dagen voor het webinar ontvangt u van de link waarmee u de sessie kunt volgen.

Terug naar agenda

Webinar Grond

Kleine Tocht, Zaandam, Netherlands