Webinar Duurzame Biodiversiteitsmonitoring

Webinar Duurzame Biodiversiteitsmonitoring

30 oktober 2020 - 30 oktober 2020
14.30 uur - 17.30 uur

  • Organisatie: Van Hall Larenstein

Webinar Duurzame Biodiversiteitsmonitoring

Hogeschool Van Hall Larenstein nodigt je uit voor de Webinar Duurzame Biodiversiteitsmonitoring op vrijdag 30 oktober 2020 van 14:30 uur tot 17:30 uur.

Aanleiding

Dat het slecht gaat met de biodiversiteit in Nederland weten we allemaal. Dat weten we doordat vele mensen zich bezig houden met het waarnemen van soorten. Zij geven hun waarnemingen door via sites zoals www.waarneming.nl. Het aantal plaatsen in Nederland waar langdurig gemonitord wordt, dus systematisch jaarrond gekeken wordt hoe het met een bepaalde soortgroep staat, is echter beperkt. De groene hogescholen in Nederland proberen een bijdrage te leveren aan deze kennisleemte door monitoring beter te integreren in het onderwijs.

Webinar

In dit webinar krijg je te horen welke protocollen, methoden, apps en technieken beschikbaar zijn voor monitoring. Studenten en docenten kunnen hiermee gegevens verzamelen over planten, insecten en vleermuizen en uiteindelijke de nationale databanken vullen. We tonen voorbeelden van succesvol gebruik van protocollen en technieken in het onderwijs. Ook staan we stil bij de vraag hoe wij de bijdrage van onderwijs en burger aan het monitoren van biodiversiteit verder kunnen versterken.

Programma

 

Tijd Onderwerp Inhoud Wie
14:30 Opening Korte inleiding over aanleiding van het project, het doel, de verschillende onderdelen, en de opzet van het webinar. Derk Jan Stobbelaar (VHL), Nick Pruijn (Inholland) en Wietske van Dijk (Aeres)
15:00 Vleermuizen Achtergrond en doelen worden beschreven. Kennisclip en onderwijsresultaten worden getoond en ambitie wordt uitgesproken. Danny Merién (Aeres)
15:30 Vegetatie Achtergrond en doelen worden beschreven. Kennisclip en onderwijsresultaten worden getoond en ambitie wordt uitgesproken. Steven de Kruijf (VHL)
16:00 Insecten Achtergrond en doelen worden beschreven. Kennisclip en onderwijsresultaten worden getoond en ambitie wordt uitgesproken. Jeroen Breidenbach (VHL) en Nick Pruijn (Inholland)
16:30 Uitleiding Terugblik en ambities voor de toekomst. Titia Wolterbeek (Vlinderstichting),

Jan Schoppers (SOVON) en

Derk Jan Stobbelaar (VHL)

17:00 Vragenruimtes Vleermuizen Danny Merién (Aeres)
Insecten Jeroen Breidenbach (VHL) en Nick Pruijn (Inholland)
Vegetatie Steven de Kruijf (VHL)

Aanmelden

Wil je er graag bij zijn? Aanmelden is niet nodig, je kunt op het desbetreffende tijdstip inloggen via de links in bovenstaand programma.

Terug naar agenda

Webinar Duurzame Biodiversiteitsmonitoring

Kleine Tocht, Zaandam, Netherlands