Regionale Energie Strategieën & Gebiedsontwikkeling

Regionale Energie Strategieën & Gebiedsontwikkeling

27 januari 2022 - 27 januari 2022
10.00 uur - 12.00 uur

  • Organisatie: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) en Nationaal Programma RES

Regionale Energie Strategieën & Gebiedsontwikkeling

Op 27 januari organiseren de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) en Nationaal Programma RES een online kennisbijeenkomst rondom het thema Regionale Energie Strategieën en Gebiedsontwikkeling.

Nederland staat voor een aantal opgaven met een forse ruimtelijke dimensie: de bouw van 1 miljoen woningen, de aanpassing aan een veranderend klimaat, de verduurzaming van de landbouw en last but not least de transitie naar een CO2-neutrale samenleving in 2050. Om te komen tot een CO2-neutrale samenleving zijn 30 energie regio’s bezig met het maken van zogeheten Regionale Energie Strategieën (RES’en). Dat betekent dat ze ruimte zoeken voor duurzame opwekking in combinatie met uitbreiding van het netwerk. De eerste stap is gezet in de RES1.0. Maar hoe landen deze ambities van de 30 regio’s vervol-gens ruimtelijk en in samenhang met al die andere opgaven?

Met deze kennisbijeenkomst start een twee jaar durend leertraject “Energie in de Leefomgeving”. Hierbij willen we eerst het net ophalen: waar ligt de grootste kennisbehoefte voor bovenstaande vraag. Dat doen we met professionals vanuit verschillende disciplines die bezig zijn met thema’s die raken aan de RES’en. Die thema’s willen we identificeren en nader uit gaan diepen en zullen we in de vervolgsessie(s) op terug gaan komen.

Aanmelden

Ter inspiratie willen we je wijzen op de recente essays van Co Verdaas en Geert Teisman en het advies van het college van Rijksadviseurs.

Terug naar agenda

Regionale Energie Strategieën & Gebiedsontwikkeling

Kleine Tocht, Zaandam, Netherlands