Plan Boom: plantactie voor vrijwilligersgroepen

Plan Boom: plantactie voor vrijwilligersgroepen

1 mei 2021

  Plan Boom: Plantactie voor vrijwilligersgroepen

  Tot 2023 planten we met het project Plan Boom 10 miljoen bomen in Nederland. Ons doel is hiervan 1 miljoen in Noord-Holland te planten. Voor en door burgers. Hiermee verkleinen we onze CO2-uitstoot en wordt onze leefomgeving mooier, groener, frisser en gezonder. En het is goed voor de biodiversiteit. Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en Landschap Noord-Holland bieden gratis bosplantsoen aan om het doel van 1 miljoen te kunnen behalen. Wil jij met jouw vrijwilligersgroep ook bomen planten? Stuur dan snel je aanvraag in.

  Plantactie

  Het planten van 1 miljoen bomen doen we via verschillende deelprojecten. Eén daarvan is een plantactie met vrijwilligersgroepen. Hiervoor mogen Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en Landschap Noord-Holland gratis bosplantsoen verdelen aan Noord-Hollandse natuurverenigingen en vrijwilligersgroepen. In 2021 is er 5000 euro aan bosplantsoen beschikbaar dat wordt verdeeld over meerdere vrijwilligersgroepen (maximaal 100 euro per vrijwilligersgroep). Verdeling vindt plaats na beoordeling van de aanvragen.

  Meedoen

  Wil je meedoen? Ga als natuurvereniging of vrijwilligersgroep op zoek naar een locatie waar bosplantsoen geplant kan worden. Het is belangrijk hierover afspraken te maken met de terreineigenaar. Planten gebeurt door de vrijwilligersgroep zelf.

  Er is bosplantsoen beschikbaar voor concrete plantacties van natuurverenigingen. Dit kan op gemeentegrond zijn, bij particulieren in het buitengebied, maar ook bij agrariërs of andere grondeigenaren. Het is de bedoeling dat je nieuwe landschapselementen of nieuwe bosjes plant. Dus geen vervanging na houtkap maar echt een toevoeging voor het bestaande landschap.

  Voorwaarden voor deelname

  Onderaan de pagina staan de voorwaarden om deel te kunnen nemen. Bij het planten is er de keuze om houtwallen, struweelheggen, vogel- of bijenbosjes aan te leggen. In de bijlage ‘Wat kan ik planten met Plan Boom’ staat meer informatie over deze landschapselementen.

  Inschrijving

  De inschrijvingsperiode voor jouw plantactie is nu geopend. Je kan meedoen door dit formulier in te vullen. Hierin kun je aangeven wat en waar je wil gaan planten. Daarnaast vragen we om een kaartje te e-mailen met daarop de plantlocatie naar Minella Haazelager via minella@mnh.nl. De inschrijving is mogelijk t/m 30 april 2021. Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en Landschap Noord-Holland beoordelen daarna de aanvragen.

  Voor meer informatie

  Bekijk de website van Plan Boom of neem contact op met Minella Haazelager van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland via minella@mnh.nl.

  Downloads

  Voorwaarden Bosplantsoen NH 2021
  Wat kan ik planten met Plan Boom?
  Beplanting voor wilde bijen
  Lijst boom- en struiksoorten Noord-Holland
  Toelichting verschillende mogelijkheden

  Natuur en Milieufederatie

  Terug naar agenda

  Plan Boom: plantactie voor vrijwilligersgroepen

  Kleine Tocht 4a, Zaandam, Netherlands