Masterclass over “Stikstof en Gebiedsprocessen”

Masterclass over "Stikstof en Gebiedsprocessen"

2 november 2023 - 2 november 2023
19.30 uur - 21.15 uur

  • Organisatie: Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en Natuurmonumenten

Masterclass over “Stikstof en Gebiedsprocessen”

Je bent van harte welkom bij onze online Masterclass over “Stikstof en Gebiedsprocessen” op donderdagavond 2 november van 19.30-21.15 uur.

Tijdens deze informatieve bijeenkomst gaan we dieper in op de gebiedsprocessen die volgen op de stikstofproblematiek. Allereerst duiken we in het juridische kader. Juridische adviseur Lex Lohman van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland laat zien welke rol stikstof speelt bij bijvoorbeeld vergunningverlening voor bedrijven en bestemmingsplannen voor woningen. Hij leidt je door de wondere wereld van Kritische Depositiewaarden, saldering en stikstofhandel, en wat dit voor je als burger of organisatie kan betekenen. Ook de Kaderrichtlijn Water en de Wet natuurbescherming komen aan de orde. Daarna zoomen we in op de aankomende gebiedsprocessen. Wat is een gebiedsproces en welke doelen zijn daarvoor in Noord-Holland geformuleerd. Hoe kun je als burger hierbij een rol spelen?

De eerdere uitnodiging voor deze bijeenkomst willen we rectificeren met een aangepast programma. Als MNH en Natuurmonumenten roepen we onze leden niet op om rechtszaken te gaan voeren. Daarom geven we tijdens deze sessie inzicht in de gebiedsprocessen en hoe onze groene achterban daar een rol bij kan spelen. De focus ligt hierbij zowel op het leveren van inbreng, monitoring van de voortgang als het begrijpen van vergunningsverlening. Kortom, de samenwerking tussen partijen staat hoog in het vaandel en willen we met deze masterclass (blijven) stimuleren.

Juridische kennis is voor deze bijeenkomst niet vereist.

Datum: donderdag 2 november
Tijd: 19.30 – 21.15 uur
Waar: online via Teams (link voor deelname Teams)

De agenda ziet er als volgt uit:

19.15 uur Online inloop
19.30 – 19.45 uur Een korte inleiding over de stikstofproblematiek en speerpunten voor de Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) uitgelicht.
Sijas Akkerman, directeur Natuur en Milieufederatie Noord-Holland
19.45 – 20.15 uur De juridische kaders voor de GGA – wat is de juridische aanleiding geweest voor de gebiedsprocessen, wat staat er in de Stikstofwet en welke andere juridische kaders zijn er bij de GGA?
Lex Lohmanjuridische adviseur Natuur en Milieufederatie Noord-Holland
20.15 – 20.25 uur Tijd om vragen te stellen
20.25 – 20.30 uur Pauze
20.30– 20.50 uur Hoe kun je meedoen met of inspraak hebben in gebiedsprocessen? Concrete voorbeelden van GGA en de rol die burgers kunnen spelen. Wat zijn bv belangrijke momenten in een gebiedsproces, zowel formeel als informeel?
Philip Breitenstein, Public Affairs Natuurmonumenten
20.50 – 21.10 uur Gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan over praktische uitdagingen en mogelijke oplossingen.
21.15 uur Afsluiting

Wil je deelnemen aan deze Masterclass? Meld je dan aan via deze link. Heb je specifieke vragen of onderwerpen die je behandeld wil zien, dan kun je dit melden via mnh@mnh.nl. We hopen je te mogen verwelkomen en kijken uit naar een boeiende en productieve bijeenkomst.

De Masterclass wordt georganiseerd door Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en Natuurmonumenten

Terug naar agenda

Masterclass over “Stikstof en Gebiedsprocessen”

Kleine Tocht, Zaandam, Netherlands