Masterclass over een natuurinclusieve energietransitie – 3 mei

Masterclass over een natuurinclusieve energietransitie - 3 mei

3 mei 2022 - 3 mei 2022
15.00 uur - 17.00 uur

  Doe mee met onze masterclasses over een natuurinclusieve energietransitie

  De Natuur en Milieufederaties maken zich sterk voor een natuurinclusieve energietransitie, zodat energieplannen niet onnodig tot ecologische en landschappelijke schade leiden. Er zijn juist volop kansen om de natuur en het landschap te ontzien of, liever zelfs, te versterken. We organiseren twee masterclasses voor beleidsbepalers over het beleid rondom de natuurinclusieve energietransitie.

  De masterclasses vinden plaats op dinsdag 26 april en dinsdag 3 mei, van 15.00 uur tot 17.00 uur.

  Meld je hier aan

  Een dubbele uitdaging

  De klimaatcrisis vraagt dringend om actie op alle fronten. Daarbij horen Regionale Energiestrategieën (RES’en) met een hoog ambitieniveau voor grootschalige duurzame energieopwekking. Het is onvermijdelijk dat ons landschap daardoor verandert en ecosystemen worden beïnvloed. Maar ook de natuur en het landschap staan in Nederland onder grote, toenemende druk.

  Ziedaar de uitdaging in de energietransitie: een snelle opschaling van hernieuwbare energieopwekking én ervoor zorgen dat regio’s aantrekkelijk en leefbaar blijven voor mens en natuur. Dat lijkt misschien tegenstrijdig, maar er zijn volop kansen om ecologische en landschappelijke waarden juist te versterken in de RES’en.

  Voor wie zijn de masterclasses bedoeld?

  Onze masterclasses zijn geschikt voor ambtenaren, gemeenteraadsleden en ieder ander die zich bezig houdt met het maken van beleid op gemeentelijk niveau. We hebben de masterclass opgeknipt in twee delen. We raden jullie wel aan om ze allebei te volgen, omdat ze qua inhoud wezenlijk van elkaar verschillen.

  Wat gaan we bespreken?

  Deze masterclasses gaan zich toeleggen op het beleid rondom de natuurinclusieve energietransitie. We zien nog te vaak kansen die blijven liggen bij het maken van beleid. Voor met name gemeenten is het belangrijk om van te voren goed te weten waar je invloed ligt. Wij willen hen daarbij gaan helpen.

  In twee masterclasses zullen we ingaan op goede voorbeelden en de lessen die we daaruit kunnen leren. Waar gaan dingen al goed en wat kunnen andere gemeenten die nu bezig zijn met het uitwerken van hun beleid daar van leren? Deze twee masterclasses zullen ingaan op twee verschillende rollen die gemeenten kunnen nemen.

  We gaan dit op een interactieve manier inrichten en vooral gebruik maken van voorbeelden en jullie eigen ervaringen. We hopen dat jullie na deze masterclasses handvaten hebben gevonden om aan de slag te gaan met jullie eigen beleid. We hopen jullie te inspireren met mooie voorbeelden die jullie zelf zouden kunnen overnemen.

  Save the date

  Masterclass 1 is op dinsdag 26 april, deel 2 op dinsdag 3 mei. Beide zijn van 15.00 uur tot 17.00 uur. Deze twee data zijn voorlopig de enige. We komen snel terug met een nieuwe ronde. Deze nieuwe ronde zal op sommige plekken ook een meer regionaal karakter gaan krijgen.

  Meld je hier aan

  Aan de slag met de natuurinclusieve energietransitie

  Voor verschillende doelgroepen hebben we verschillende producten gemaakt zodat iedereen aan de slag kan met deze natuurinclusieve energietransitie. Zie bijvoorbeeld onze toolboxdocumentaire of handreiking. Het volgende product wat we gaan uitbrengen is een masterclass voor beleidsbepalers.

  Terug naar agenda

  Masterclass over een natuurinclusieve energietransitie – 3 mei

  Natuur en Milieufederaties, Arthur van Schendelstraat, Utrecht, Netherlands