Lijstrekkersdebat Vliegtuiglawaai 15 februari 2023

Lijstrekkersdebat Vliegtuiglawaai 15 februari 2023

15 februari 2023 - 15 februari 2023
20.00 uur - 22.00 uur

  • Organisatie: Omgeving zonder Vlieghinder

Lijstrekkersdebat Vliegtuiglawaai 15 februari 2023

Binnenkort, op 15 maart a.s. zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten. Omgeving Zonder Vlieghinder voor de Rijn en Bollenstreek organiseert daarom samen met de Werkgroep Geluidshinder Kaag en Braassem op 15 februari 2023 van 20.00-22.00 uur in het Dorpscentrum Oegstgeest een Lijsttrekkersdebat Vliegtuiglawaai. Steun van Provinciale Staten kan helpen om het vliegtuiglawaai in onze regio verminderd te krijgen. In dit debat hopen we duidelijk te krijgen of we op de Provincie Zuid-Holland kunnen rekenen als het hier om gaat.

In het noord-westelijk deel van ZuidHolland wordt door velen ernstige geluidshinder ondervonden van laag overkomend vliegverkeer van en naar Schiphol. Dit is het gevolg van het gebruik van de Kaagbaan. Bij een ongustige windrichting landt of vertrekt er elke 2 minuten een vliegtuig op of van de Kaagbaan. Dit gebeurt zowel overdag als ’s nachts. In de regio Leiden gaat het vooral om landend verkeer, in het oostelijker deel zoals bij Kaag en Braassem veroorzaken zowel opstijgende als dalende vliegtuigen veel geluidsoverlast. In het noordwestelijk deel van de Bollenstreek gaat het om opstijgend vliegverkeer.

De werkelijkheid voor ons is dus: veel vliegverkeer omdat de Kaagbaan bij voorkeur wordt ‘volgevlogen’. Maar weet wel: Schiphol en het Rijk hebben al jaren plannen die tot gevolg zullen hebben dat onze regio structureel nog meer wordt belast met vliegverkeer.

Het is belangrijk dat de provincie Zuid-Holland zich de komende jaren nadrukkelijk inzet om de nadelige gevolgen van het intensieve vliegverkeer van en naar Schiphol boven onze regio terug te dringen. Vanuit haar bevoegdheden op het gebied van ruimtelijke ordening en wonen draagt zij verantwoordelijkheid voor een leefbare, veilige en gezonde woon- en leefomgeving. Dat geldt ook voor onze regio. Het gaat erom dat om de overlast te beperken druk op het rijk wordt uitgeoefend. Het betreft zaken als het stoppen met nachtvluchten, niet over grote afstand laagvliegen en een eerlijke verdeling van de lasten van het vliegverkeer (=niet alle overlast geconcentreerd over een gebied).

De belangstelling van (kandidaat-) statenleden om mee te doen aan het debat over het terugdringen van de Schiphol-overlast in het noordwestelijk deel van Zuid Holland is groot. Inmiddels hebben zich 12 partijen aangemeld.

U bent van harte uitgenodigd bij het debat aanwezig te zijn. Het adres van het Dorpscentrum is Lijtweg 9 in Oegstgeest. U kunt zich aanmelden via vlieghindermail@gmail.com

Terug naar agenda

Lijstrekkersdebat Vliegtuiglawaai 15 februari 2023

Dorpscentrum Oegstgeest, Lijtweg, Oegstgeest, Netherlands