Kennissessie ‘Participatie in de zoekgebieden: lessen uit de praktijk’

Kennissessie ‘Participatie in de zoekgebieden: lessen uit de praktijk’

17 maart 2022 - 17 maart 2022
15.00 uur - 16.45 uur

  • Organisatie: Natuur en Milieufederatie Noord-Holland RES NHN en NHZ

Kennissessie ‘Participatie in de zoekgebieden: lessen uit de praktijk’

Voor wie:
wethouders, gemeenteambtenaren, initiatiefnemers van zonne- en windparken, energiecoöperaties, raadsleden. etc.

De RES is een volgende fase ingegaan. De zoekgebieden voor zonne- en windenergie zijn aangewezen, worden nu stap voor stap concreet gemaakt en waar mogelijk ingevuld met zonne- en windparken. Dat vraagt actie van gemeenten, van initiatiefnemers, van omwonenden, van natuurorganisaties en soms van de provincie en andere stakeholders. Maar hoe doe je dat op zo’n manier dat er voldoende snelheid in de uitvoering zit en er genoeg draagvlak is?

Participatie

Samen met de RES-uitvoeringsorganisatie organiseren we op donderdag 17 maart de online kennissessie ‘Participatie in de zoekgebieden – lessen uit de praktijk’. Tijdens deze kennissessie bespreken we kort de lessen uit de evaluatie van de communicatie en participatie bij de RES 1.0 in Noord-Holland. We gaan vooral in op de ervaringen uit de praktijk en de do’s en don’ts als het gaat om participatie bij de uitwerking van zoekgebieden.

Aan de gesprekstafel zitten onder andere Participatiecoalitie Noord-Holland, gemeente Diemen, Windalarm, HVC en Energiecoöperatie West-Friesland.

Ja, ik meld mij aan

kennissessie
Foto: Lokaal atelier in Diemen februari 2020, gemaakt door Nathalie Delormen RES uitvoeringsprogramma

Programma

15.00 Welkom door Matthijs Wind (dagvoorzitter) en Sijas Akkerman (directeur Natuur- en Milieufederatie NH)

15.05 Belangrijkste lessen uit de evaluatie ‘communicatie en participatie RES 1.0 NHN en NHZ’ door Odile Rasch (programmamanager RES NHN) en Marco Berkhout (programmamanager RES NHZ)

15.15 Wat leren we van het RES-proces in Diemen?
Diemen heeft serieuze ambities voor zonne- én windenergie. Hoe hebben zij de participatie georganiseerd? Wat waren belangrijke feedback- en bijstuurmomenten? En hoe kijkt Diemen naar buurgemeente Amsterdam en de acties van Windalarm?

15.50 Pauze

16.00 Ervaringen in West-Friesland met de RES
De zeven West-Friese gemeenten maken gezamenlijk een afwegingskader voordat de zoekgebieden verder worden ingevuld. Tegelijk zijn er hele mooie zonneparken met veel draagvlak gerealiseerd, zoals Tripkouw. Wat is het geheim van hun aanpak?

16.30 Samenvatting van de belangrijkste do’s en don’ts.

16.40-16.45 Afsluiting door dagvoorzitter

Online en live

Deze kennissessie organiseren we samen met RES Noord-Holland Noord en Zuid. De sessie is online en wordt live uitgezonden. In de chat kan je vragen stellen. Je kunt je tot en met 16 maart aanmelden. De uitzending wordt opgenomen en is terug te kijken op de website van de RES.

Tot 17 maart!

Ja, ik meld mij aan

 

Terug naar agenda

Kennissessie ‘Participatie in de zoekgebieden: lessen uit de praktijk’

Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade, Amsterdam, Netherlands