Kennissessie ‘Kleine windturbines in Noord-Holland’

Kennissessie 'Kleine windturbines in Noord-Holland'

20 januari 2022 - 20 januari 2022
15.00 uur - 16.30 uur

  • Organisatie: RES Noord-Holland Noord en -Zuid

Kennissessie
‘Kleine windturbines in Noord-Holland’

Voor wie:

RES, RO en erfgoed ambtenaren, bestuurders, volksvertegenwoordigers, maatschappelijke organisaties, agrarische ondernemers en andere stakeholders.

Tot voor kort waren kleine windturbines tot 15 meter in Noord-Holland niet toegestaan. Sinds de invoering van de Provinciale Omgevingsverordening NH 2020 zijn ze nu onder bepaalde voorwaarden toegestaan in het landelijk gebied. Daarnaast staan in de Ruimtelijke handreiking wind op land inpassingsprincipes voor deze kleine turbines. Hoe bepaal je als gemeente of en hoe ze in het landschap passen? En hoe kan het vergunningstraject ingericht worden?

Het Steunpunt Monumenten en Archeologie, provincie Noord-Holland en de RES Noord-Holland Noord en – Zuid organiseren hierover op donderdag 20 januari van 15.00 tot 16.30 uur de kennissessie ‘Kleine windturbines in Noord-Holland’. Tijdens de kennissessie bespreken we de kansen, aandachtspunten en oplossingen vanuit verschillende perspectieven, zoals cultuurhistorie, planologie, de RES, ruimtelijke kwaliteit en agrarische bedrijfsvoering. We gaan hierover in gesprek met landschapsarchitect Arnoud Garrelts (Libau), Jef Mühren (Mooi Noord-Holland), Philippine van der Kleij (gemeente Schagen), Bart van Leeuwen (provincie Noord-Holland), Ton van Schie (LTO Noord) en Pieter Koehoorn (EAZ wind).

De sessie is online. Je kunt je tot en met 19 januari aanmelden. De uitzending wordt opgenomen en is terug te kijken op deze website.

Tot 20 januari!

Ja, ik meld mij aan

Over het steunpunt

Het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland is een samenwerking tussen MOOI Noord-Holland en Stichting NMF en wordt mogelijk gemaakt door provincie Noord-Holland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Terug naar agenda

Kennissessie ‘Kleine windturbines in Noord-Holland’

Noord-Holland, Netherlands