Kennissessie Herijking RES 2024

Kennissessie Herijking RES 2024

22 mei 2024 - 22 mei 2024
19.30 uur - 21.00 uur

  • Organisatie: Natuur en Milieufederatie Noord-Holland

Kennissessie Herijking RES 2024

Op woensdagavond 22 mei organiseren wij een kennissessie over de Herijking RES 2024. Rosan Kocken (gedeputeerde Klimaat en Energie), Sijas Akkerman (directeur Natuur en Milieufederatie Noord-Holland), Roos Peeters (Energieregio Noord-Holland Zuid) en Wies Thesingh (Energieregio Noord-Holland Noord) zullen toelichting geven en gaan graag met u in gesprek gaan over de aanpassingen van de Regionale Energie Strategie.

Meld je aan

De Regionale Energie Strategie (RES) 

De Regionale Energie Strategieën van Noord-Holland zijn in 2021 vastgesteld om locaties te vinden voor het opwekken van zonne- en windenergie. Eén van de uitgangspunten van de RES is dat er ruimte is voor innovaties, nieuwe zoekgebieden en initiatieven. Dat maakt dat de RES een dynamisch document is. Sinds de RES 1.0 zijn er in beide RES-regio’s nieuwe zoekgebieden aangedragen. Daarnaast zijn er zoekgebieden afgevallen of aangepast. Daarom zijn de kaarten met zoekgebieden in Noord-Holland Noord en Zuid geactualiseerd in de Herijking RES 2024. In deze nieuwe kaart van de RES is er rekening gehouden met de veranderingen in de zoekgebieden voor energieopwekking met wind en zon.

Verdiep je kennis 

Wil je weten wat er in de afgelopen drie jaar is veranderd, wat dit betekent voor jouw omgeving en hoe je daar invloed op kunt uitoefenen in jouw gemeente? Welke gebieden in Noord-Holland zijn geschikt voor zonne- en windenergie en hoe zorgen we voor een stabiele en duurzame energievoorziening? Kom naar de bijeenkomst op 22 mei in de bibliotheek in Alkmaar en verdiep je kennis over de RES. Jouw input en betrokkenheid zijn van onschatbare waarde om samen te werken aan een toekomst die energie-efficiënt, duurzaam en leefbaar is voor ons allemaal.

Wanneer:     Woensdag 22 mei 2024, 19:30 tot 21:00 

Waar:           Bibliotheek Alkmaar, Gasthuisstraat 2, 1811 KC Alkmaar 

Meld je aan

Terug naar agenda

Kennissessie Herijking RES 2024

Gasthuisstraat 2, Alkmaar, Netherlands