Informatieavond voor raadsleden: Energietransitie in vogelvlucht

Informatieavond voor raadsleden: Energietransitie in vogelvlucht

1 juni 2022 - 1 juni 2022
19.30 - 21.30

  • Organisatie: RES NHZ en NHN

Informatieavond voor raadsleden: Energietransitie in vogelvlucht

Als (nieuw) gemeenteraadslid komen er veel uitdagingen op u af, waaronder de energietransitie. De uitvoering van de lokale plannen voor duurzame energie ligt bij gemeenten. Wat moet u weten om daarover te kunnen meebeslissen?

Hiervoor nemen wij u graag tijdens een online informatieavond op woensdagavond 1 juni in vogelvlucht mee in de centrale thema’s: de Regionale Energiestrategie (RES), de warmtetransitie, en de benodigde energie-infrastructuur inclusief waterstof.

Ja, ik meld mij aan

 

Onder leiding van tafelvoorzitter Matthijs Wind gaan wij in op actualiteit en achtergronden. We geven een vooruitblik op wat de komende vier jaar op gemeenten, en dus ook op u als raadslid, afkomt.

Wij zijn benieuwd welke vragen u heeft over de energietransitie. Bij uw inschrijving (via de link onderaan deze uitnodiging) kunt u ze vast aan ons stellen. We zorgen ervoor dat ze aan bod komen tijdens de informatieavond.

Tijdens de bijeenkomst is het ook mogelijk om vragen te stellen via de chat. Aan het einde van de bijeenkomst is er gelegenheid om online na te praten.

Programma

19.30 uur: Welkom door tafel voorzitter Matthijs Wind en inhoudelijke side-kick Odile Rasch

19.35 uur – 19.45 uurEnergietransitie in vogelvlucht
Gedeputeerde Edward Stigter van de Provincie Noord-Holland neemt u op hoofdlijnen mee in de opgaven uit de energietransitie, de rol van de provincie hierin en wat dit voor gemeenten betekent.

19.45 uur – 20.10 uurDe uitdagingen in de RES
Hoe is de Regionale Energiestrategie (RES 1.0) tot stand gekomen, waar staan we nu en wat gaan we de komende periode doen?

  • Marco Berkhout, programmamanager RES NHZ, geeft een toelichting op de RES 1.0, het proces naar de herijking van de RES en uw rol als raadslid hierin.
  • Sijas Akkerman, Participatiecoalitie Noord-Holland, gaat in op het belang van participatie in het proces van de RES en bij de concretisering van zoekgebieden.
  • Yolande Koot,  RES-coördinator van de provincie Noord-Holland, gaat in op de diverse ondersteuningsmogelijkheden vanuit de provincie.

20.10 uur – 20.35 uur:  Warmtetransitie
Hoe gaan we om met het aardgasvrij maken van woningen en gebouwen? Wat is de rol van de provincie en het Servicepunt Duurzame Energie? En hoe gaat het in de praktijk bij gemeenten?

  • Pim van Herk (provincie Noord-Holland) en Jade Oudejans gaan  in  op de rol van de provincie en de ondersteuning door het Servicepunt Duurzame Energie (SPDE) bij de warmtetransitie.
  • Ingrid Giebels, warmteregisseur voor de gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard, gaat in op praktijkvoorbeelden uit de regio.

20.35 uur – 21.00 uur:  Energie-infrastructuur en netcapaciteit
De energietransitie heeft ook grote gevolgen voor de energie-infrastructuur. Welke uitdagingen staan gemeenten de komende jaren te wachten en hoe werken we slim met elkaar samen?

  • Maartje van de Ven en Ellen van der Heijden (provincie Noord-Holland) en netbeheerder Liander vertellen over de Taskforce Energie Infrastructuur. Dit is een samenwerkingsverband tussen provincie, Liander, TenneT en gemeenten. Zij werken samen om het elektriciteitsnet zo snel mogelijk te verzwaren, slimme oplossingen te ontwikkelen die het net ontlasten en de toekomstige infrastructuur te ontwerpen. Ook de rol die waterstof hierin speelt zal worden toegelicht.

21.00 uur – 21.30 uur:  Afsluiting door Matthijs Wind en online napraten
Wellicht heeft u nog vragen die niet ter sprake zijn gekomen. Alle sprekers zijn nog een half uur aanwezig om met u in gesprek te gaan en vragen te beantwoorden.

We zien u graag op 1 juni!

Ja, ik meld mij aan

Provincie Noord-Holland
RES NHN en NHZ
Taskforce Infrastructuur
Participatiecoalitie Noord-Holland
Servicepunt Duurzame Energie

Terug naar agenda

Informatieavond voor raadsleden: Energietransitie in vogelvlucht

Provincie Noord-Holland, Netherlands