Excursie Agroforestry

Excursie Agroforestry

23 januari 2020
10.00 uur - 12.30 uur

Excursie Agroforestry

U bent van harte uitgenodigd voor de excursie ‘Agroforestry’ op 23 januari van 10.00-13.00 uur in Oosterbierum. Tijdens deze excursie leidt Gerrit Jukema u rond op zijn 100 hectare landbouwbedrijf dat hij sinds de jaren ’70 intensief verbouwde met aardappelen, bieten, uien en graan. Tot drie jaar geleden maakte hij intensief gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Sindsdien heeft Gerrit het roer omgegooid en zette hij op 3 hectare grond een agroforestrysysteem op met strokenteelt. Er zijn 6 stroken aangelegd op elk 15 meter afstand, afwisselend met permacultuur en akkerbouw. Aan het ontwikkelen van dit systeem ging een interessant traject vooraf.

Gerrit vertelt u meer over zijn ervaringen en het traject dat hieraan voorafging. Verder staan we stil bij wet- en regelgeving en besteden we aandacht aan de mogelijkheden voor agroforestry in Noord-Holland. De bijeenkomst is een ontmoetingsplek voor mensen die aan de slag zijn of willen met agroforestry. Bent u benieuwd? Meld u dan aan!

Programma

10.00 uur Inloop – Met koffie en thee
10.15 uur Welkom

10.30 uur Rondleiding Gerrit Jukema
Vlakbij de zeedijk in Oosterbierum ligt de 3 hectare grond waar Gerrit Jukema sinds 2015
is begonnen met agroforestry. De combinatie van permacultuur en akkerbouw kwam
voort uit de noodzaak voor verandering van zijn landbouwbedrijf. Tijdens de rondleiding
vertelt hij ons meer over dit traject en laat hij zien hoe hij dit in de praktijk heeft
toegepast.

11.10 uur Jurist Roeline Kuiper
Roeline Kuiper is als jurist betrokken geweest bij het opstarten van de veranderingen op
het terrein van Gerrit Jukema. Zij deelt haar ervaringen over het creëren van kansen voor
natuurinclusieve landbouw.

11.30 uur Workshop Agroforestry
Onder leiding van Erna Krommendijk (Natuur en Milieufederatie Noord-Holland) gaan we
dieper in op de mogelijkheden, ook in verband met ruimtelijke regelgeving, voor
agroforestry in Noord-Holland.

12.30 uur Lunch

Locatie

Akkerbouwer Gerrit Jukema
Haerdawei 44
8854 AC, Oosterbierum

Kijk hier voor de officiële uitnodiging

logo-EU-met-plattelandsontwikkeling

Terug naar agenda

Excursie Agroforestry

Haerdawei 44, 8854 AC Oosterbierum, Netherlands