Cursusoverzicht Vrijwilligers voorjaar

Cursusoverzicht Vrijwilligers voorjaar

1 juni 2024 - 1 juni 2024
9.00 uur - 17.00 uur

Cursusoverzicht Vrijwilligers voorjaar

Voor het voorjaar staan er nieuwe cursussen voor de groene vrijwilligers op het programma.

Download cursusoverzicht

Aanmelden kan binnenkort via de Groene Academie of nu alvast via de site van Landschap Noord-Holland.

Uitgelicht

Een aantal onderdelen uit het programma lichten we graag nog even uit.

Herhaling Veldhulpverlening

Om veilig te kunnen blijven werken in de natuur, is het belangrijk om te weten hoe je adequaat en goed kunt handelen bij een ongeluk. Heb jij de cursus veldhulpverlening al eerder gevolgd en is je certificaat inmiddels verlopen? Geef je dan snel weer op!

Basiscursus Ecologie

Natuur beheren is keuzes maken, maar hoe maak je die weloverwogen? Daarvoor is het nodig om zowel de basisprincipes van de ecologie te kennen en te kunnen inzetten alsook de inzichten vanuit natuurbeheer. Door deze cursus krijg je inzicht in de basisprincipes van de ecologie, het ontstaan van natuurbeheer en natuurbeleid in Nederland, en de praktische invulling van natuurbeheer in eigen terreinen.

Beheerplan maken

In de vernieuwde cursus ‘beheerplan maken’ ga je echt aan de slag op jouw terrein. Na de benodigde theorie en achtergrondinformatie kun dit in praktijk brengen door een opdracht uit te voeren op jouw terrein. We sluiten de cursus af door fysiek bij elkaar te komen en de opdracht met elkaar te bespreken en ervaringen uit te wisselen.

Meer informatie?

Neem contact op met Koen Willemsen, Medewerker vrijwilligersondersteuning, via k.willemsen@landschapnoordholland.nl

Download cursusoverzicht

Terug naar agenda

Cursusoverzicht Vrijwilligers voorjaar

Schuine Hondsbosschelaan 45a, Heiloo, Netherlands