Burgertafel over de luchtvaart

Burgertafel over de luchtvaart

12 november 2020
19.30 uur

  • Organisatie: Bewonersorganisaties

Burgertafel over de luchtvaart

Op donderdag 12 november aanstaande organiseren bewoners een burgertafel over de luchtvaart in ons land. Experts, politici en burgers kunnen daar van gedachten wisselen over de toekomst van de sector.

Het initiatief is een antwoord op de concept luchtvaartnota 2020-2050 van VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen. Die wordt binnenkort behandeld in de Eerste en Tweede Kamer. De burgertafel is bedoeld als voorbereiding op die behandeling.

“De nota heeft voor lange tijd grote invloed op onze samenleving. Daarom is het van groot belang dat burgers, politici en deskundigen hierover van tevoren met elkaar van gedachten wisselen”, aldus mede-organisator Han van Staveren.

Mening burgers nauwelijks meegenomen

In de luchtvaartnota zijn volgens de organisatie de zienswijzen van burgers nauwelijks meegenomen. “Bewoners hebben geen deskundigen mogen inbrengen. De informatie die Kamerleden hebben ontvangen beperkt zich tot rapporten van onderzoeksbureaus die de opdracht voor hun rapporten louter van het ministerie hebben gekregen. Die rapporten laten niet het bredere plaatje zien.” De online burgertafel hoopt deze leemte op te vullen in een open discussie met stellingen, feiten en vragen.

Na opening van de digitale meeting door de voorzitter brengt een deskundige per deelonderwerp een stelling in waarop de deelnemers kunnen reageren. Deze deelonderwerpen zijn geluid, ultrafijnstof, stikstof, CO2, het economisch belang van de luchtvaart, governance en participatie.

Bevestigde deelnemers

Inmiddels hebben een vijftal deskundigen hun deelname bevestigd. Dat zijn Johan Vollenbroek (MOB, stikstof), Erik Roelofsen (directeur Nederlandse Stichting Geluidshinder), Ton Tukkers (voormalig eigenaar milieuadviesbureau), Walter Manshanden (econoom, NEO Observatory) en Paul Peeters (Breda University, gespecialiseerd in de effecten van toerisme op het milieu).

Vanuit de bewoners nemen de voormannen van de grotere burgerbewegingen mee, zoals Leon Adegeest (voorzitter SATL), Alfred Blokhuizen (BTV-Rotterdam) en Matt Poelmans (delegatieleider bewoners van de omgevingsraad Schiphol).

De burgertafel wordt op donderdag 12 november vanaf 19:30 uur live via Youtube uitgezonden. Belangstellenden kunnen hun input geven via de DoeMee-app.

Terug naar agenda

Burgertafel over de luchtvaart

Kleine Tocht, Zaandam, Netherlands