Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering

15 november 2021 - 15 november 2021
19.30 uur - 21.00 uur

 • Organisatie: Natuur en Milieufederatie Noord-Holland

Algemene ledenvergadering

Ben jij ook bij onze volgende algemene ledenvergadering? Deze vindt plaats op maandag 15 november van 19.30 tot 21.00 uur. Onze juridisch adviseur Lex de Savornin Lohman geeft deze avond een korte presentatie over de veranderingen die de Omgevingswet vanaf 1 juli 2022 met zich mee brengen. Hij gaat dieper in op de kansen en bedreigingen voor milieu, natuur en duurzaamheid, en hoe die te benutten of te beperken. Er zijn bijvoorbeeld meer mogelijkheden voor participatie en het stellen van concrete omgevingsdoelen. Gemeentes en provincies hebben daarbij een belangrijke rol, en actieve burgers kunnen daar invloed op uitoefenen.

Verder delen we onze plannen voor de komende maanden. Ben je er ook bij? Je kunt je hier aanmelden. De vergadering start om 19.30 uur via het online platform Zoom. In aanloop naar maandag 15 november ontvang je van ons een herinnering en de stukken om je voor te bereiden. De agenda ziet er als volgt uit:

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Verslag vorige algemene ledenvergadering vaststellen 7-6-2021
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Vaststellen inhoudelijk jaarverslag 2020
 5. Bespreken financiële rapportage derde kwartaal
 6. Stand van zaken Projecten MNH met presentatie Lex de Savornin Lohman: De nieuwe Omgevingswet, kansen en bedreigingen
 7. Toelichting op proces van project Nieuwe Positionering MNH
 8. Voorbereiding begroting 2022 en jaarplan 2022
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Heb jij vragen, adviezen of mededelingen? Je kunt het tijdens de vergadering aan ons kenbaar maken. Mocht je voor die tijd nog vragen hebben, stel ze gerust! Dit kan via mnh@mnh.nl.

Terug naar agenda

Algemene ledenvergadering

Kleine Tocht 4a, Zaandam, Netherlands