Gerdina Krijger: “We moeten laveren tussen recreatie en energietransitie”

gerdina krijger

“We moeten laveren tussen recreatie en energietransitie”

Voor bedrijven in watersport en recreatie is het van groot belang dat de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving en het toeristisch product behouden blijven. Soms betekent dat dat zij tegen windturbines of zonneweides in bepaalde zoekgebieden zijn. “Anderzijds willen ook deze bedrijven kijken hoe zij kunnen bijdragen aan de energietransitie”, zegt Gerdina Krijger, regiomanager van de brancheorganisatie HISWA RECRON. Om die reden sloot Krijger zich aan bij de Coalitie Duurzame Energie.

HISWA RECRON is een landelijke brancheorganisatie voor watersport- en recreatiebedrijven met 2500 aangesloten leden. “Het is een brede branche, we behartigen de belangen van bungalowparken en campings tot en met jachthavens, bootverhuurbedrijven en jachtbouwers. Ik ben regiomanager voor Noord-Holland en Flevoland. De recreatiesector en jachtbouw is een flinke partij in Noord-Holland Noord. Eén van onze leden in de regio wees mij erop dat het interessant zou zijn om als HISWA RECRON aan te sluiten bij de Coalitie Duurzame Energie. Ik ben het met haar eens. We hebben landelijk te maken met de opgave van 50% CO2-reductie in 2030 en in de regio geven we daar uitwerking aan.”

Ondernemers staan over het algemeen welwillend tegenover de energietransitie, maar het moet geen vergaande verplichting worden, meent Krijger. “Het is de wens van veel leden om de bedrijfsvoering richting energieneutraal te brengen. Camping Tuinderij Welgelegen in Graft bijvoorbeeld, met 110 kampeerplekken, is al vijf jaar volop bezig met duurzaamheid. Het gasverbruik van het hele bedrijf is teruggebracht tot het verbruik van een eengezinswoning. De douches op de camping hebben zonverwarmd water via heat pipes. En vijf daken zijn vol gelegd met in totaal tachtig zonnepanelen. De hele camping is hiermee zelfvoorzienend. Bij een aantal andere bedrijven is zoiets ook goed mogelijk, zoals bij scheepswerven met grote loodsen waarop zonnepanelen geïnstalleerd kunnen worden. Toch is het niet altijd makkelijk. Bij zonnepanelen moeten ook veiligheid en verzekeringen in ogenschouw worden genomen.”

Ruimtelijke beleving belangrijk

Waar recreatiebedrijven vaak geen voorstander van zijn, zijn zonneweides of windturbines in de directe omgeving. “Energietransitie en recreatie staan soms op gespannen voet met elkaar. Het decor waarin het bedrijf onderneemt, de ruimtelijke omgeving, is heel belangrijk. Ons standpunt is dan ook: plaats geen windturbines of zonnepanelen in gebieden die voor recreatie van belang zijn en het toeristisch product kunnen schaden. Zo zijn wij geen voorstander van windturbines of zonnepanelen in of op het IJsselmeer. Windturbines zie je nog op 40 km afstand. En schippers mogen er niet tussendoor varen.”

Hetzelfde geldt voor zonne-atollen op het IJsselmeer – HISWA RECRON wil het open water zo veel mogelijk openhouden. “Toch zijn zonne-atollen en zonneweides wat ons betreft geen absolute no go. Het ligt eraan hoe ze verder worden ingebed in het landschap. De optische en ruimtelijke beleving zijn bij ons belangrijke criteria. Als die overeind blijven, willen recreatie-ondernemers wel meewerken aan duurzame opwekking. Daarom onderzoeken we aan welke concrete initiatieven onze leden kunnen deelnemen. De praktische en concrete insteek van de coalitie spreekt me om die reden ook aan.”

Emissieloos varen

Ondernemers kijken daarbij naar wat er in gezamenlijkheid kan worden gedaan, ook met de overheid. “Neem de ambitie van de stad Amsterdam om alle boten emissieloos te laten varen. Dat vergt nogal wat. Op dit moment vaart nog geen 4% van de boten in Amsterdam energieneutraal. Wil je aan de ambitie voldoen, dan moeten niet alleen boten moeten worden omgebouwd of nieuwe boten aangeschaft, maar ook de energie-infrastructuur in de havens aangepast. Die opgave kan je niet alleen bij ondernemers neerleggen. Zij kijken naar de stad en zeggen: Investeren jullie in een nieuwe energie-infrastructuur, dan gaan wij proberen mee te komen.”

Obstakel zijn dus de grote investeringen die de ondernemers moeten doen. Daarnaast is veiligheid een lastige kwestie. “Ik weet dat niet iedere verzekeraar blij is met het stallen van elektrische boten. Er is een gebrek aan toezicht op de verplichte certificering bij de ombouw van conventionele fossiel aangedreven motoren naar elektrisch aandreven motoren. Dat niet goed geregeld. Samenwerking met de overheid is ook essentieel. Er moeten goede programma’s komen, dan willen bedrijven best verduurzamen. Voor hen is het ook een kans om zich daarop te profileren.”

Bedrijven in recreatie en watersport moeten dan wel meegenomen worden, vindt Krijger. “Als brancheorganisatie kunnen we koplopers faciliteren en volgers stimuleren om aan te haken. En uiteraard best practices delen met leden. Ondernemers zijn veelal druk met hun eigen bedrijf, terwijl participatie in de energietransitie zo belangrijk is. Bedrijven willen wel meedenken. Ook al is het laveren tussen recreatie en energietransitie, doorgaans is er begrip en goede wil. En dat is in ieders belang.”