Milieufederatie Noord Holland Samen voor een gezond en duurzaam Noord-Holland
Menu
Symposium ´Eerlijk over vliegen´ 23 maart

Symposium ´Eerlijk over vliegen´ 23 maart

Aanmelden Symposium ‘Eerlijk over vliegen’ 

Luchtvaart, economie, milieu en gezondheid: de issues en de oplossingen

Vrijdag 23 maart organiseren Milieufederatie Noord-Holland en Natuur & Milieu een landelijke dag ‘Eerlijk over vliegen’. De luchtvaart staat steeds meer ter discussie vanwege de fijnstofuitstoot, geluidsoverlast en de toenemende CO2-uitstoot. Het is tijd om de luchtvaartdiscussie een duurzamer richting op te sturen. Het doel van de dag is het debat in Nederland over luchtvaart, milieu, klimaat en gezondheid zoveel mogelijk te objectiveren. We gaan discussiëren, vooruitkijken en werken toe naar gezamenlijke doelen.

Experts aan het woord
Onder leiding van Sijas Akkerman, directeur Milieufederatie Noord-Holland, wisselen bewonersgroepen uit het hele land, wetenschappers, experts en politici informatie uit over relevantie issues op het gebied van luchtvaart. Kan de luchtvaart blijven groeien binnen het Parijs-klimaatakkoord? Hoe wordt er gerekend aan de geluidseffecten, en gaat dat wel eerlijk? Wat zeggen recente onderzoeken over geluidhinder en gezondheidseffecten? Is compensatie via boomaanplant wel reëel? Zijn er alternatieven voor vliegverkeer? Aan de hand van deze presentaties en discussies krijgen we meer duidelijkheid over welke stappen we voorwaarts kunnen maken in de richting van een luchtvaartsector die past binnen de klimaatdoelen, gezondheidsgrenzen en leefbaarheid in de regio.

Programma

09:30 uur: Ontvangst

10:00 uur: Opening. Sijas Akkerman, directeur Natuur& milieufederatie Noord-Holland

10:15 uur: Luchtvaart en klimaat. Paul Peeters, Lector duurzaam vervoer en toerisme aan de hogeschool NHTV te Breda.

11:00 uur: Eerlijk rekenen in de MilieueffectrapportageLeon Adegeest, lid van actiegroep Hoog-Overijssel

11:30 -12:30 uur Eerste ronde werkgroepen: informatief
U kunt deelnemen aan één van onderstaande themawerkgroepen, bij binnenkomst kunt u uw keuze kenbaar maken. 

  • Geluid: de regelgeving, meten en rekenen. Kan de geluidswetgeving de omgeving voldoende beschermen? Hoe kunnen burgers vat krijgen op het spel rond de bescherming? Matt Poelmans van bewonersvertegenwoordiger Schiphol
  • Toekomst van de luchtvaart: Is groei vanzelfsprekend, is selectieve ontwikkeling mogelijk? Hans Heerkens van TU Twente
  • The truth about flying: Is compensation (e.g tree planting) realistic and sufficient? How about non-CO2-climate effects and (ultra) fine particles? Bill Hemmings van Transport & Environment (Brussel)
  • De nieuwste kennis over nachtvluchten en gezondheidseffecten: Hans Olsthoorn (Omgevingsdienst IJmond) en Ingrid van Zandt (GGD Kennemerland)

12:30 uur: Lunch

13:30 uur: Een realistische blik op de toekomst van de luchtvaart Joris Melkert

14:00 uur: Tweede ronde werkgroepen: oplossingsgericht
U kunt deelnemen aan één van onderstaande themawerkgroepen, bij binnenkomst kunt u uw keuze kenbaar maken

  • Luchtvaart en politiek: de politieke agenda, de lobby’s, de spelers. Hoe werkt het politieke spel en hoe spelen we daar op in? Karin Blaauw van Natuur en Milieu
  • Lessen uit Eindhoven Airport: hoe pakken bewoners het aan, hoe zorgen ze voor steun, wat zijn hun voorstellen? Michiel Visser van Brabantse Milieufederatie
  • Luchtvaart internationaal: Inbouw van de luchtvaart in EU-klimaatbeleid, BTW & kerosinebelastingen, ICAO-milieunormen: waar moet de oplossing vandaan komen? Lucy Gilliam van Transport & Environment (Brussel)
  • Vervoersalternatieven: snel spoor, Schiphol 2.0, virtual conferencing: wat is kansrijk, en hoe te promoten? Pelle Berting, Community Mobiliser Klimaat & Energie bij Greenpeace

15:00 uur: Pauze (korte presentaties werkgroep-voorstellen)

15:30 uur: Forum met politici en inleiders

16:20 uur: Afsluiting Sijas Akkerman

16:30 uur: Borrel

Locatie en aanmelding
De locatie is Het Oude Tolhuys, Weg naar Rhijnauwen 13-15, 3584 AD Utrecht. De dag begint om 9.30 uur met ontvangst en inschrijving en duurt tot 17.00 uur. Wilt u het symposium bijwonen? U kunt zich gratis hier aanmelden. Vanwege een beperkt aantal plaatsen streven we naar een goede vertegenwoordiging uit de verschillende regio’s. Mocht dit vanwege het grote aantal inschrijvingen nodig zijn, dan overleggen we met u over deelname.

We kijken er naar uit om samen met u te werken aan ‘Eerlijk over vliegen’!

 

Dit symposium wordt ondersteund door:

De Natuur & Milieufederaties in Nederland

Natuur & Milieu

Natuur & Milieufederatie Overijssel

Natuur & Milieufederatie Noord-Holland

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 

 

Nationale Postcode Loterij
CBF