Milieufederatie Noord Holland Samen voor een gezond en duurzaam Noord-Holland
Menu
Stichting De Limiten en Valkeveen

Stichting De Limiten en Valkeveen

Adres: Valkeveenselaan 48
Plaats: Naarden
Email: limiten.en.valkeveen@gmail.com
In de rode cirkel ligt het Valkeveen en Limiten gebied

In de rode cirkel ligt het Valkeveen en Limiten gebied

Stichting Limiten en Valkeveen (LeV)  is actief in een gebied gelegen in het Gooi (circa 25 km van Amsterdam en 35 km van Utrecht) dat als het dichtstbevolkte stukje buitengebied van Nederland kan worden beschouwd.  Tussen de snelweg A1 en de bebouwde kom van de gemeente Huizen ligt het Valkeveense en Limitische gebied.
Geologisch gezien, ligt het gebied in de uitloper van de stuwwal, onderdeel van de Utrechtse Heuvelrug, die eindigt bij de klif kust tussen Naarden en Huizen. Het landschap bestaat uit hoge zandgronden, zogenaamd dekzand-stuifzand landschap dat is ontstaan in de voorlaatste ijstijd.

 

2007 zanderijvaart bevroren

2007 zanderijvaart bevroren

In de  18e/19e eeuw is men hier begonnen zand af te graven voor de stadsuitbreiding van Amsterdam. Om het zand te vervoeren werden  zanderijvaarten aangelegd. De afgravingen vormen door hun diepere ligging en karakteristieke openheid bijzondere ruimten in de hoger gelegen bossen met landgoederen. De ensemblewaarde en de herkenbaarheid van het landschap, de structuur en het beplantingstype is nog goed zichtbaar . Een cultuurlandschap dat nu zeer gewaardeerd wordt. Het landgoederen-zanderijengebied is in deze vorm uniek in Nederland. De zandgronden die niet zijn afgegraven bestaan nog steeds als de zogenaamde engen.

Zanderijvaart in de zomer breed

Zanderijvaart in de zomer breed

(van oorsprong gemeenschappelijk bouwland van de Erfgooiers, die eind 13e eeuw het gebruiksrecht van de woeste, onontgonnen Gooise gronden verkregen van graaf Floris V)

Stichting LeV wil de aandacht blijven vestigen op de schoonheid en kwaliteiten in dit deel van het Gooi. In vergelijking tot de bebouwde ‘buitengebieden’ van andere delen in het Gooi is het Valkeveense en Limitische gebied uniek te noemen. Nergens hebben bewoners naast de voordeur zoveel ruimte en variatie van natuurgebieden, heidevelden, bossen, akkers (engen) en weilanden. Daarbij de Gooimeerkust op loopafstand.

2014 17 maart. Gooikust oud Naarden 1a.

2014 17 maart. Gooikust oud Naarden 1a.

Stichting LeV heeft ten doel:

Behoud, bescherming en herstel van de fysieke leefomgeving van bewoners van bovengenoemd gebied. Hierbij wordt gelet op:

 • De cultuurhistorische-, landschappelijke- en natuurwaarden,
 • Het milieu en de menselijke gezondheid waaronder ook wordt verstaan geluidshinder en verkeersoverlast.
 • De flora en fauna
 • Een goede transparante, voor dit gebied geëigende ruimtelijke ordening en de handhaving daarvan

Stichting LeV tracht haar doel te bereiken door:

 • brug hersteld door inspanning LeV

  Voorbeeld: stenen boogbrug door inspanningen LeV en omwonenden in oorspronkelijke staat hersteld.

  Het geven van voorlichting over onderwerpen die in de buurt en bij betrokkenen leven

 • Het sturen van nieuwsbrieven
 • Het organiseren van bijeenkomsten, lezingen en dergelijke
 • Het onderhouden van contacten met de pers, donateurs, politiek en met aan de eigen doelstellingen gerelateerde groepen of verenigingen
 • Het aankaarten van knelpunten bij overheden en het deelnemen aan overleggen om oplossingen voor problemen te bewerkstelligen
 • Het onderhouden van een website
 • Het toepassen van alle wettige middelen, die voor het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 

 

Nationale Postcode Loterij
CBF