Milieufederatie Noord Holland Samen voor een gezond en duurzaam Noord-Holland
Menu
ANBI en CBF

ANBI en CBF

ANBI status

Milieufederatie Noord-Holland is door de belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen nut beogende instelling). Milieufederatie Noord-Holland is geregistreerd bij de belastingdienst met RSIN/fiscaal nummer ANBI 4793638. Milieufederatie Noord-Holland is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer: 40634265

Schenking en belasting

Ik-word-donateurAls u schenkingen aan de MNH wilt aftrekken van de belasting, kan dit onder vermelding van bovenstaande gegevens. Het programma voor de belastingaangifte geeft hiertoe de mogelijkheid. Schenkingen kunt u onder vermelding overschrijven op bankrekening NL44TRIO 0379 2202 61.

CBF keurmerk

Sinds 1 januari 2005 is de Milieufederatie Noord-Holland door het Centraal Bureau Fondsenwerving als keurmerkhouder gecertificeerd in de hoedanigheid van kansspelbegunstigde organisatie. 

 

 

Transparantie Milieufederatie Noord-Holland

  • De Milieufederatie Noord-Holland verkrijgt de ANBI-status op basis van de volgende statutair vastgelegde doelstelling:
    “Artikel 2 – De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van natuurbehoud, een verantwoord milieubeheer en de landschapsbescherming, alsmede van de cultuurhistorische, archeologische en aardkundige waarden, alles in de ruimste zin in de provincie Noord-Holland. De vereniging kan in bepaalde gevallen zijn werkzaamheden uitstrekken ten aanzien van buiten de provincie Noord-Holland gelegen gebieden.”
    Deze doelstelling is uitgewerkt in een Meerjarenbeleidsplan en jaarlijkse werkplannen, die op deze website zijn te vinden onder Publicaties.
  • Op de website, onder Organisatie, zijn de nadere gegevens van MNH te vinden, waaronder adresgegevens en samenstelling van bestuur en staf.
  • Het beloningsbeleid van MNH voor de medewerkers en directeur is gebaseerd op het volgen van de CAO Bos en Natuur.
  • Bestuursleden zijn niet bezoldigd. Er is wel een vergoeding van met bewijsstukken gedeclareerde onkosten.
  • Een gedetailleerder verslag staat in de jaarrekening van MNH, die op deze website is gepubliceerd onder Publicaties.
  • De Milieufederatie Noord-Holland onderschrijft in het kader van het streven naar goed bestuur de gedragscode van de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (V.F.I.).
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 

 

Nationale Postcode Loterij
CBF