Milieufederatie Noord Holland Samen voor een gezond en duurzaam Noord-Holland
Menu
Uniek Laag Holland

Uniek Laag Holland

Veenweide-lopen-over-waterMidden in Noord-Holland daalt de bodem van de veenweidegebieden. En waar veen oxideert, daalt de bodem extra hard. Tot wel een meter per eeuw. De oorzaak van die bodemdaling is de ontwatering van het land voor bijvoorbeeld de veeteelt. Bewoners en overheden willen dat het veen met zijn karakteristieke natuur en zijn diversiteit aan weidevogels wordt behouden. Daarvoor zijn in het algemeen minder intensief gebruik en hogere waterstanden nodig. En dat is niet goed voor sommige boeren en een hogere waterstand is ook niet altijd een voordeel voor woongebieden en of recreatie. Daarnaast kosten onderhoud en beheer van het gebied geld en dat is er steeds minder.

Voor de toekomstige ontwikkeling van Laag Holland is samenwerking van belang. Bewoners, overheden en ondernemers moeten met elkaar in overleg om tegengestelde belangen te bespreken. Komen er meer stallen, of lopen de koeien buiten? Wat gebeurt er met onze weidevogels? Kan het veen natter, zodat het intact blijft?

MNH is nauw betrokken bij de discussies die in dit kader worden gevoerd. Daartoe organiseren we samen met onze partners Waterland en Dijken, Landschap Noord-Holland en LTO gesprekken in het gebied. Zo brengen we standpunten van bewoners, boeren, recreanten en bestuurders bij elkaar. En die worden meegewogen in de beleidsvorming van de provincie.

In onze publicatie Waarheen met de Veenweidenatuur staat meer informatie om een afgewogen besluit te helpen onderbouwen.

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 

 

Nationale Postcode Loterij
CBF