Milieufederatie Noord Holland Samen voor een gezond en duurzaam Noord-Holland
Menu
Tijdelijke natuur

Tijdelijke natuur

In heel Nederland liggen tienduizenden hectares grond in en rondom bedrijventerreinen in afwachting van een definitief gebruik. Terreinen die er desolaat bij liggen en detoneren in een leefbare omgeving. Dat kan zoveel mooier, beter en sfeervoller! Het aanleggen van tijdelijke natuur biedt dan een oplossing, zoals op meerdere plekken in Nederland al is gebleken.

Nieuw beleid

Sinds kort is er de  Beleidslijn Tijdelijke Natuur. Beleid dat er op is gericht om terreineigenaren vooraf toestemming te verlenen om beschermde soorten te verwijderen op het moment dat de werkzaamheden beginnen. Voorwaarde is wel dat de natuur zich tot die tijd vrij mag ontwikkelen. Hiervan profiteert niet alleen de natuur, maar ook de terreineigenaar die niet langer kosten hoeft te maken om het terrein vrij te houden van natuurlijke ontwikkelingen. Bovendien wordt hij niet langer geconfronteerd met de problemen bij de onverwachte komst van een beschermde soort.

Terreineigenaren, MNH kan helpen

  • MNH kan en wil, als belangenvertegenwoordiger en spreekbuis van lokale natuur- en milieuorganisaties, helpen om tijdelijke natuur tot een succes te maken. De milieufederatie zorgt voor een onafhankelijk en geloofwaardig kwaliteitskeurmerk voor tijdelijke natuurprojecten daarmee onderscheiden wij ons van commerciële partijen. Samen met actieve leden uit onze achterban  kunnen we komen tot de inrichting en het beheer van de terreinen. Dit zorgt voor een extra binding met burgers.
  • Aanvraag van de ontheffing bij het Ministerie. De aanvraag van de ontheffing voor tijdelijke natuur vraagt wel wat papierwerk. MNH heeft  de kennis en het netwerk om deze taak over te nemen van een terreineigenaar. Ontzorgen is daarbij onze insteek.
  • Communicatie. Een terreineigenaar is niet alleen verplicht om de omgeving te informeren over de voornemens (i.v.m. eventuele bezwaren), maar zal dit ook graag willen om zichzelf te etaleren als natuurvriendelijk. Wij zijn een onafhankelijke partner en voegen daarmee een kwaliteitsstempel toe aan het project. Door de interne en externe communicatie omtrent het project te verzorgen, tonen wij aan hoe groot het belang van tijdelijke natuur is voor het behoud van biodiversiteit. Als terreineigenaar kunt u  zich hiermee profileren als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer. Naast deze directe voordelen biedt dit project kansen voor het vergroten van de binding tussen burger en bedrijfsleven. Tijdelijke natuur is een publieksvriendelijk project.

Voor de lokale natuurminnende burger

U hebt uw oog al laten vallen op een desolaat stukje grond. Het contact met de gemeente/eigenaar loopt niet soepel. Met het nieuwe beleid in de hand kunt u misschien het zaadje voor Tijdelijke natuur wel laten kiemen bij de eigenaar. Heeft u advies nodig neem dan contact op met MNH

Peter Grubben: p.grubben@mnh.nl
Lex de Savornin Lohman: l.de.savorninlohman@mnh.nl
Of bel MNH 075 6351598

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 

 

Nationale Postcode Loterij
CBF