Milieufederatie Noord Holland Samen voor een gezond en duurzaam Noord-Holland
Menu
Infrastructuur

Infrastructuur

Op het land en door de lucht

In onze steeds drukkere provincie is een goede bereikbaarheid belangrijker dan ooit. Bereikbaarheid is een essentiële voorwaarde voor een goede economische en sociale ontwikkeling. Uitgangspunt van de provincie is de vrijheid van keuze voor de burger om gebruik te maken van het vervoermiddel dat hem of haar het beste past. Daarom stimuleert de Provincie zowel de mogelijkheden die auto, openbaar vervoer of fiets te bieden hebben als het gebruik van duurzame vervoersmiddelen.

Wegen

Aan de verbetering van de infrastructuur wordt niet alleen door de Provincie gewerkt. Ook Rijkswaterstaat is met de verbetering van het traject A9 en de aanpassing van de A7/A8 intensief van de partij in Noord-Holland. Omdat we keuzes moeten maken, willen wij onze aandacht vooral richten op de provinciale verbeterings- en uitbreidingsplannen.  Voor de verbinding tussen de A9 en de A8 worden die plannen momenteel ontwikkeld. Ook bij de participatie in het (voorlopig) voorkeursalternatief over de verbinding N206-A4 (Duinpolderweg) dat aan PS is voorgelegd, willen wij onze rol spelen.

Schiphol

Schiphol drukt nog steeds een grote stempel op het leefklimaat in Noord-Holland. Niet alleen hebben veel bewoners van Noord-Holland overlast van het vliegverkeer, maar ook het verkeer op de weg van en naar Schiphol belast het milieu. Het directe en indirect ruimtebeslag (o.a. het beperkingengebied) van Schiphol is enorm (ruim 400 km2). Anderzijds is Schiphol een belangrijk economisch kerngebied binnen de metropoolregio Amsterdam.

Over hoe het nu verder moet met de ontwikkeling van Schiphol in relatie tot haar omgeving zijn de komende jaren belangrijke besluiten te verwachten. Vanaf 1 januari 2015 is de Omgevingsraad Schiphol het podium waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. Betrokken partijen zijn overheden, de luchtvaartsector, bewoners en branche organisaties. Ook de Milieufederatie Noord-Holland heeft zitting in de Omgevingsraad.

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 

 

Provincie Noord Holland
Nationale Postcode Loterij
CBF