Milieufederatie Noord Holland Samen voor een gezond en duurzaam Noord-Holland
Menu
Luchtkwaliteit: wat kan uw gemeente doen.

Luchtkwaliteit: wat kan uw gemeente doen.

Wat kunnen gemeenten doen om lucht gezonder te maken.

Hoewel bijna alle Noord-Hollandse gemeenten voldoen aan de EU normen, blijkt dat als je de luchtkwaliteit onder meer toetst aan de WHO-normen, de lucht in meer dan 60% van de gemeenten (31 gemeenten) ongezond te zijn. De roetconcentraties dan wel de PM2,5 of PM10 concentraties zijn in die gemeenten gemiddeld zo hoog zodat je niet meer van gezonde lucht kunt spreken. Hier ligt een morele plicht van de overheid om de lucht gezonder te maken (gezonde lucht is ook een grondrecht). Nu is het zo dat de lucht door de generieke maatregelen die getroffen worden door de EU (denk aan aanscherping emissie eisen van personenauto’s/vrachtwagens e.d) of rijksoverheid (stimuleringsmaatregelen voor schonere voertuigen) langzamerhand een stukje schoner en gezonder zal worden. Maar er ligt zeker voor de wat grotere gemeenten onder de lijn Castricum – Hoorn (inclusief Alkmaar) een taak om de lucht in hun gemeente een stukje gezonder te maken. Het luchtdossier kan dus voor die gemeenten nog zeker niet gesloten worden. Gemeenten hebben ook veel mogelijkheden om met maatregelen de luchtkwaliteit in hun gemeente wat gezonder te maken.

Met name op het gebied van het terugdringen van roet (met name dieselverkeer)  is nog veel gezondheidswinst te halen. Er zijn al een aantal gemeenten die een speciaal  roetreductiebeleid hebben opgesteld, zoals Rotterdam, Nijmegen en zeer recent heeft daar Amsterdam zich bijgevoegd. Ook de provincie Noord-Holland heeft zich in haar recentelijk aangenomen Provinciaal Milieubeleidsplan uitgesproken om het beleid meer te gaan richten op luchtverontreinigende stoffen die het meest gezondheidsrelevant zijn zoals roet. Ze wil samen met gemeenten een roetreductiebeleid  gaan ontwikkelen.

10 punten plan voor gemeenten

10 mogelijkheden om de luchtkwaliteit in uw gemeente te verbeteren.

 1. Stimuleer en bevorder het gebruik van de (eventueel elektrische) fiets
  Fietsen is sowieso gezond en  het stimuleren van het gebruik van de (elektrische) fiets draagt bij aan een gezondere leefomgeving. Denk ook aan de aanleg van (snelle) fietsroutes.
 2. Pak het vervuilend dieselverkeer aan! 
  Het instellen van een milieuzone is hiervoor  een zeer  effectieve maatregel. Wil je de lucht gezonder maken dan moeten het vervuilende dieselverkeer en de vervuilende brommers aangepakt worden. Milieuzones zijn gebieden waar bepaalde voertuigtypen niet meer in mogen komen omdat deze te vervuilend zijn. Denk hierbij aan het weren van vervuilende vrachtwagens en eventueel bestelbusjes. Er zijn 13 gemeenten die milieuzones al hebben ingevoerd (Utrecht, Rotterdam en Amsterdam). Dit zouden er snel meer moeten worden.
 3. Stimuleer het gebruik van zeer schone voertuigen
  Zoals elektrische auto’s/scooters/fietsen en voertuigen die op aardgas of biogas of waterstof rijden, bijvoorbeeld via het parkeerbeleid. Volgens het CROW, kennisinstituut voor infrastructuur, openbare ruimte en verkeer en vervoer is er winst te halen met een goed parkeerbeleid.
  Meer lezen over het stimuleren van elektrisch vervoer bij RVO.
 4. Zorg voor een schoner wagenpark van veelrijders
  Bijvoorbeeld taxi’s, koeriersdiensten (o.a.pizzakoeriers), vuilniswagens, stadsbussen, e.d.
 5. Handhaaf de Euro 6 normen in de praktijk
  Zorg voor een tussentijdse inspectie van voertuigen en controle van de uitvoering van APK-keuringen.
 6. Pak overlast van houtstook aan
  Het verstoken van hout in houtkachels of open haarden vormt een steeds belangrijkere bron voor roet, rook, fijn stof en overlast. Middels voorlichting, communicatie en lokale regelgeving (Bouwbesluit, APV) kan de gemeente de overlast van houtstook verminderen.
 7. Verbeter de doorstroming of verleg de verkeersstromen
  Hierdoor vermindert de totale uitstoot in de stad én de gemiddelde blootstelling van de bevolking.
 8. Sluit u aan bij programma Slimme en Gezonde Stad
  Waarbij ingezet wordt op een betere luchtkwaliteit, weinig geluidsoverlast en een slimme en gezonde inrichting van de stad. Programma Slimme en Gezonde Stad
 9. Zet in op het verlagen van de maximum snelheid op rondwegen
  Studies hebben laten zien dat dit leidt tot een lagere uitstoot.
 10. Meten is weten
  Gemeenten zouden  meer zelf moeten gaan meten. Een fijnmaziger meetnet levert data op waarop gerichte lokale maatregelen zijn te baseren. Er zijn tegenwoordig goedkopere meetmethoden voorhanden waar veel stoffen mee te meten zijn. E zijn al gemeenten  die hiermee aan de slag zijn gegaan, o.a. Eindhoven. Denk ook aan voorlichting en communicatie over de luchtkwaliteit.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 

 

Nationale Postcode Loterij
CBF