Milieufederatie Noord Holland Samen voor een gezond en duurzaam Noord-Holland
Menu
Luchtkwaliteit kaart Noord-Holland

Luchtkwaliteit kaart Noord-Holland

Hoe gezond is de lucht in Noord-Holland?

Slechte luchtkwaliteit blijkt verantwoordelijk voor veel gezondheidsschade. We kunnen zoveel mogelijk kiezen om gezond te leven maar we hebben geen keus als het gaat om de lucht die wij inademen. Daarom blijven maatregelen om de luchtkwaliteit in Noord-Holland te verbeteren nodig. Ondanks de verbetering van de laatste jaren.

(Ultra)Fijnstof en roet zorgen voor een toename van longaandoeningen zoals astma en COPD.
Fijn stof is door het internationale IARC, een agentschap voor kankeronderzoek, officieel geclassificeerd als kankerverwekkend. Er is ook veel kans op andere gezondheidsschade, zoals hart- en vaatziekten en effecten op het zenuwstelsel. Volgens het RIVM sterven jaarlijks ongeveer 3000 mensen vroegtijdig aan ongezonde lucht.
Luchtverontreiniging is na roken, ongezonde voeding, te weinig lichaamsbeweging de vierde oorzaak van de ziektelast in Nederland. De luchtkwaliteit in Nederland is het grootste milieuprobleem voor onze volksgezondheid, maar voor een groot deel op te lossen met maatregelen.

Hoe staat het met de luchtkwaliteit in uw gemeente?

Kaartbeeld toelichting

Met deze kaart proberen we enigszins aan te geven hoe gezond de lucht  in Noord-Holland is. We geven een kwalificatie van de gemiddelde luchtkwaliteit per gemeente. Het pretendeert geen wetenschappelijke kaart te zijn, het is een vingeroefening, het geeft een indicatie. De gegevens die wij voor het maken van deze kaart hebben gebruikt zijn de officieel door het RIVM  berekende luchtkwaliteitskaarten voor het jaar 2013. Deze staan allemaal op de Atlas Leefomgeving. Het is dus een momentopname. Volgend jaar kan het weer anders zijn, alhoewel het beeld niet snel heel anders zal worden. Het verkeer bepaald voornamelijk de kwaliteit van de lucht en het verkeersbeeld verandert niet zo snel.

De kaarten die op de Atlas Leefomgeving staan bevatten gemiddelde berekende concentraties voor iedere locatie in Nederland en dat voor de stoffen NO2, fijn stof (PM10), PM2,5 en roet. We hebben aan de hand van deze kaarten een gemiddelde luchtkwaliteit  per gemeente bepaald en dat voor de vier genoemde stoffen. Voor het bepalen van een gemiddelde is met name gekeken naar de luchtkwaliteit in de bebouwde kom en hebben we de meest voorkomende berekende concentratie aangehouden. In specifieke situaties kan de luchtkwaliteit, nabij (snel)wegen bijvoorbeeld, nog slechter zijn of in situaties buiten de bebouwde kom, beter zijn. De bepaalde concentraties per gemeente zijn vervolgens per stof getoetst aan de voor die stof bepaalde WHO-normen. Zit de gemiddelde concentratie voor een bepaalde stof onder de WHO-norm dan krijgt het de kwalificatie gezond en naarmate hij daarboven komt krijgt het de kwalificatie, nét niet gezond, ongezond tot zeer ongezond. Vervolgens zijn de kwalificaties per stof bij elkaar opgeteld om te komen tot een totaal beeld. Voor roet bestaan nog geen normen, maar deze stof hebben wij toch meegenomen omdat het juist van roet bekend is dat het zeer schadelijk is. Voor roet is een kwalitatieve inschatting gemaakt van goed tot (zeer) slecht.

De kaart is niet geschikt om te bepalen wat de concentratie op een bepaald adres of in een woonstraat is. Hiervoor is deze kaart veel te globaal en verwijzen wij u naar de specifieke kaarten die staan op de Atlas Leefomgeving. De kaart is bedoeld om bestuurders en inwoners een globaal beeld te geven hoe gezond/ongezond de lucht is in de desbetreffende gemeente ten opzichte van andere gemeenten dit gerelateerd aan de WHO-advieswaarden en indien er geen normen voor zijn (i.g.v roet) aan een gezondheidskundige inschatting (expert judgement).

Wij hopen met deze kaart de inwoners en bestuurders van veel gemeenten in Noord-Holland een beetje wakker te schudden (voor zover ze dat nog niet waren) en dat er in nog veel meer gemeenten dan nu verdere maatregelen worden getroffen om de lucht weer wat gezonder te maken.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 

 

Nationale Postcode Loterij
CBF