Milieufederatie Noord Holland Samen voor een gezond en duurzaam Noord-Holland
Menu
Luchtkwaliteit: EU en WHO normen

Luchtkwaliteit: EU en WHO normen

Maar we voldoen in Nederland en Noord-Holland toch bijna overal aan de EU-normen?

fijnstof norm PM2,5 fijnstofnormen

Vanaf 2015 geldt in Nederland een norm voor PM2,5 van 25 µg/m3. Dit is geen gezonde norm omdat alle relevante gezondheidsrisico’s zich afspelen onder die norm. In de VS geldt een norm van 12 µg/m3, de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert om de norm op 10 µg/m3 vast te stellen.

Bijna jaarlijks meldt de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu  dat de lucht in Nederland weer wat schoner is geworden en dat bijna overal in Nederland aan de EU-normen voor stikstofoxiden en fijn stof wordt voldaan. Ook in december 2014 kwam een dergelijke melding van de Staatssecretaris; “bijna overal in Nederland liggen de berekende fijn stof en stikstofdioxiden concentraties onder de Europese grenswaarden. Slechts in een aantal gebieden is er sprake van overschrijding”.

Voor Noord-Holland is dat het geval in de binnenstad van Amsterdam (wordt de EU norm voor NO2 overschreden en in de IJmond rondom Tata  Steel (het voormalige Hoogovens), waar de norm voor fijn stof wordt overschreden (maar niet in bewoond gebied).
Men zou hieruit kunnen afleiden dat buiten Amsterdam en de IJmond het wel goed zit met de luchtkwaliteit in Noord-Holland. Immers de EU-normen voor luchtkwaliteit worden daar niet overschreden. Voor veel gemeentelijke bestuurders in Noord-Holland is dit dan ook reden om geen of nauwelijks meer aandacht te besteden aan het verbeteren van de luchtkwaliteit en het luchtdossier voor gesloten te houden, immers men voldoet aan de EU-normen. Soms is het zelfs weer aanleiding om juist weer meer luchtverontreiniging te gaan veroorzaken en de norm zo weer op te gaan vullen. Denk aan de maatregel van Minister van Infrastructuur en Milieu om de snelheid op rijkswegen te verhogen naar 130 km/uur. Immers er wordt toch aan de EU-normen voldaan!  Men gaat in al deze gevallen voorbij aan het feit dat de EU-normen geen gezondheidskundige normen zijn. Veel gezondheidsschade ontstaat al met een luchtkwaliteit die ruim onder de EU normen liggen.

EU-normen versus WHO-normen

De World Health Organisation (WHO) stelt voor de buitenlucht zogenaamde Air Qality Guidelines op. Deze WHO-adviesnormen voor de buitenlucht zijn normen waaronder geen schadelijke gezondheidseffecten meer te verwachten zijn. Deze normen zijn wetenschappelijk onderbouwd en worden om de paar jaar herzien.
De EU-normen voor luchtkwaliteit zijn weliswaar gebaseerd op deze WHO-advies normen maar het niveau waar op die norm ligt is politiek bepaald, waarbij ook rekening is gehouden met politieke haalbaarheid, economische belangen, kosten  ed. De EU-normen zijn dus politieke normen. Het gevolg hiervan is dat de EU-normen veelal een factor twee hoger liggen dan de gezondheidskundige normen die de WHO adviseert.

  • PM2,5 – De WHO adviseert voor de kleinere fijn stof deeltjes (PM 2,5 ) een advieswaarde van 10 µg/m3. En deze norm is zelfs nog niet veilig en moet volgens de WHO naar beneden bijgesteld worden. De EU hanteert echter voor PM 2,5 een norm van 25 µg/m3, dus ruim 2,5 keer de WHO-adviesnorm. In de VS hanteert men een norm van 12 µg/m3. De kans op gezondheidsschade bij het hanteren van EU norm voor PM 2,5 is vele malen groter als dat men uitgaat van de WHO-norm.
  • PM10 – Eenzelfde situatie doet zich voor bij de norm voor fijn stof (PM 10). DE EU hanteert een norm van 40 µg/m3, terwijl de WHO een norm adviseert van 20 µg/m3. Verder is het ook nog zo dat er voor sommige stoffen nog helemaal geen WHO- en EU normen zijn.
  • PM0.1 en Roet – De laatste jaren komen er steeds meer wetenschappelijke bewijzen dat met name ultrafijn stof (PM 0.1) en roet zeer schadelijk zijn voor de gezondheid. Voor deze stoffen heeft de WHO en EU echter nog geen normen opgesteld.

Alleen uitgaan van de EU-normen zegt niet veel over hoe gezond de lucht is die we dagelijks inademen en kan ons zelfs op het verkeerde been zetten.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 

 

Nationale Postcode Loterij
CBF