Milieufederatie Noord Holland Samen voor een gezond en duurzaam Noord-Holland
Menu
Duurzame leefomgeving

Duurzame leefomgeving

Een duurzame leefomgeving = een gezonde leefomgeving

Noord-Holland is een dichtbevolkte provincie en de druk op onze leefomgeving is dan ook groot. Het vraagt inspanningen en samenwerkingen tussen bewoners, organisaties, bedrijven en overheden om onze leefomgeving leefbaar en gezond te maken en te houden. Op een aantal zwakke punten is veel winst te halen. De luchtkwaliteit kan verbeterd worden en de enorme lichthinder kan en wordt op kleine en grote schaal aangepakt.

Luchtkwaliteit: Lang niet alle Noord-Hollanders ademen gezonde lucht in!

Zeker in het hele Noordzeekanaalgebied, van sluis ot in Amsterdam is de lucht op veel plekken ongezond. Dat komt door de verhoogde gehaltes aan stikstofoxiden, fijn stof en roet. We zitten maar net onder de EU-norm, terwijl de economie in de Metropool moet groeien en groeien. En beseft u wel dat de huidige Europese norm een politiek haalbare is? Voor een gezonde luchtkwaliteit moeten we ons eigenlijk richten op de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie. En die zijn beduidend strenger!  Aandacht voor het verbeteren van de luchtkwaliteit met daarbij een vermindering van gezondheidsschade blijft van essentieel belang. Bovendien is de problematiek met fijn stof, roet en stikstofoxiden niet het enige probleem in de lucht. Op sommige plaatsen is stank een bekend probleem.

Ook op het platteland in onze provincie gaat het nog niet altijd goed. Overvloedig gebruik van pesticiden kan voor overlast zorgen. In de lucht, maar zoals we weten ook in het grondwater.

Luchtkwaliteitkaart

Uit onze luchtkwaliteit kaart blijkt dat in bijna alle gemeenten in Noord-Holland  de lucht net niet gezond of zelfs ongezond is, gerelateerd aan de gezondheidsnormen die de Wereld GezondheidsOrganisatie (WHO) stelt.  Wij blijven dan ook een oproep richten aan de gemeenten dat zij (verkeers)maatregelen blijven nemen voor het bevorderen van gezonde lucht. Het RIVM rapport  – waarin staat dat het bereiken van een gezonde lucht in Nederland haalbaar is – onderstreept onze dringende oproep. Meer luchtkwaliteit

Lichthinder: Sterren Dichterbij

De methode de Sterren dichterbij is door de Milieufederatie Noord-Holland met Provincie Noord-Holland en C-realist ontwikkeld om lichthinder constructief en positief aan te pakken. Er is samen met bewoners, bedrijven en gemeente onderzocht of er kansen zijn om lichthinder te verminderen. En, die zijn gevonden.

Op de website sterrendichterbij kunnen ook lichthinder meldingen én oplossingen door bewoners, bedrijven en gemeenten worden gemeld.

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 

 

Nationale Postcode Loterij
CBF