Milieufederatie Noord Holland Samen voor een gezond en duurzaam Noord-Holland
Menu
Zonneweides

Zonneweides

zonneweides in Noord-HollandZonneweides. Wat zijn dat? Waar komen ze (misschien)? En wat vinden we er van?

Bekijk hier de resultaten van de zonneweide enquête die MNH in de nazomer van 2015 heeft gehouden

Voetbalvelden vol zonnecollectoren zijn rond Schiphol wellicht in te passen in  een ruimte waar we toch niet kunnen bouwen.  Maar de vraag is hoe zien we een dergelijk veld vol zonnepanelen naast bijvoorbeeld het Naardermeer of in een polder in Laag Holland?

Zonneweides hebben net zoals windmolens een grote landschappelijk impact. Nederland is behoorlijk vol en het is de vraag of we de aanleg van grote percelen met zonnepanelen over moeten laten aan de zogenoemde marktwerking, aan investeerders of de individuele gemeentelijke overheid. Of gaan we de discussie ook met burgers voeren.

Het opwekken van energie in deze vorm hoort volgens ons eerder thuis op daken en op  bedrijventerreinen en niet naast een natuurgebied. Directe en indirecte subsidies op deze solarparken werken contraproductief voor het milieu. Immers zonder subsidie zijn deze parken niet rendabel. Bovendien stopt subsidie en dan haken investeerders vaak weer af, waardoor vernieuwing en onderhoud in het geding komen..

Vragen die leven zijn: verminderen we hiermee de CO2 uitstoot? Exploiteren we minder bruin- en steenkoolcentrales? Voor wie doen we het, wie profiteren ervan, deelt u mee in de opbrengst of krijgt u alleen landschapsvervuiling voor de deur?

Ons standpunt: Ontwikkel ruimtelijk beleid. Grootschalige zonnepanelenvelden horen natuurlijk net als windenergie in

  • Bestaand industrieel gebied (Bijv. NZKG, maar ook Weesp heeft een aardig bedrijventerrein! Dat kan best een opknapbeurt gebruiken!)
  • Grootschalige agro-industrie (dus rond en op glastuinbouw, de Provincie heeft glastuinbouwconcentratiegebieden aangewezen)

Energieopwekking hoort niet thuis in Natuurgebieden en Ecologische hoofdstructuur. Ook vinden wij dat we in de energietransitie moeten werken aan maatschappelijk gedragen ontwikkelingen. Dus participatie van burgers in dergelijke projecten is een grote zwaarwegende wens.

Voor inpassing van wind pleiten we ervoor eerst met de regio in gesprek te gaan. Dus eerst de landschap- en natuurorganisaties raadplegen voordat er een locatie wordt gekozen. We stellen voor dat dat bij zonneweides ook moet. De alternatieven worden dan eerst onderzocht.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 

 

Nationale Postcode Loterij
CBF