Milieufederatie Noord Holland Samen voor een gezond en duurzaam Noord-Holland
Menu
Schaliegas

Schaliegas

Verkenning ondergrondvisie Noord-Holland: geen duidelijk standpunt inzake schaliegas!

Lagen_in_de_diepe_ondergrond

De provincie Noord-Holland heeft de Verkenning Ondergrondvisie Noord-Holland opgesteld.

Zo’n visie is hard nodig. De ondergrond gebruiken we steeds intensiever. Bijvoorbeeld bij het winnen van drinkwater, bij  het winnen van grondstoffen, bij de aardgaswinning, de schaliegaswinning. En dat niet alleen, ook bij de opslag van energie en het leggen van buizen en leidingen, het opslaan van afval, ondergronds bouwen benutten we die ondergrond.  Met het oog op al deze verschillende vormen van bodemgebruik is er behoefte aan een samenhangende visie zodat de provincie kan sturen op een duurzaam gebruik van de ondergrond.

Maar met de nu verschenen verkenning, is iets vreemds aan de  hand.  We verwachten dat een dergelijk stuk, waarbij het gaat over de omgang met de ondergrond  aan een uitgebreide discussie is onderworpen, ter visie wordt gelegd. En dat is niet het geval. Gedeputeerde Staten stelt dat het geen visie is maar een verkenning van thema’s en uitgangspunten die later in de Omgevingsvisie terug zullen komen. Daarom is het stuk alleen ter kennisname naar de Statenleden is gestuurd. Oplettende Statenleden hebben verzocht om de verkenning te behandelen,  anders was die onbehandeld door GS vastgesteld.

In een tijd waarin de gemoederen in Nederland flink oplopen over het gebruik van de ondergrond, bijvoorbeeld door (schalie)gaswinning,  mag een duidelijk gedragen provinciale Verkenning Ondergrondvisie Noord-Holland niet ontbreken.  Onze provincie heeft weliswaar geen grote voorraden schaliegas, maar een standpunt op winning, zoals andere provincies die hebben, ontbreekt. Bovendien verschijnt dit jaar een Rijksstructuurvisie over schaliegas en het is volgens ons  van belang dat onze provincie haar eigen beleidsuitgangspunten dan heeft geformuleerd.

Eind 2013 is een motie in Provinciale Staten aangenomen  waarin staat dat schaliegaswinning niet past in een duurzaam gebruik van de ondergrond.  Hierover zien we niets terug in deze verkenning. Dat is op z’n minst opmerkelijk.  Andere provincies nemen in hun ondergrondvisie wel een duidelijk standpunt in over schaliegaswinning. Zo wijst de provincie Brabant  schaliegaswinning af en hebben ook de provincies Groningen en Drenthe zich uitgesproken. Ons advies is dan ook: formuleer een als provincie  een duidelijk standpunt inzake schaliegas en leg dat standpunt vast in een nota.

Een zelfde advies betreft de ondergrondse opslag van restmaterialen. Weliswaar wil de provincie de ondergrondse opslag van radioactief afval zoveel mogelijk tegengaan, maar over de opslag van gevaarlijk afval of CO2 in de ondergrond spreekt de verkenning zich niet uit.

Het is te hopen dat de Statenleden nog eens kritisch kijken naar deze verkenning. Er is behoefte aan duidelijker beleidsuitgangspunten over o.a. schaliegaswinning en opslag in de ondergrond! In februari komt deze Verkenning in de Commissie Ruimte en Milieu.

lees hier de verkenning ondergrondvisie provincie noord-holland  

en de aanbiedingsbrief Verkenning

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 

 

Nationale Postcode Loterij
CBF