Vacature bestuursleden Natuur en Milieufederatie Noord-Holland (MNH)

Vacature bestuursleden Natuur en Milieufederatie Noord-Holland

Vrijwilliger/onbezoldigd werk (gemiddelde urenindicatie: 2 tot 4 uur per maand)

De Vereniging Natuur en Milieufederatie Noord-Holland (MNH) is een onafhankelijke organisatie die samen met inwoners, bedrijven en overheden werkt aan een mooie duurzame provincie. We leveren inbreng in de beleidsontwikkeling en plannen in Noord-Holland, initiëren concrete projecten om Noord-Holland sneller duurzaam te maken en ondersteunen initiatieven van koplopers bij bewoners en bedrijven. We hebben een groot netwerk van aangesloten natuur- en milieuorganisaties, lokale energiecoöperaties en samenwerkingsverbanden met andere organisaties.

Wij zoeken

MNH is op zoek naar drie nieuwe bestuursleden. Gezien de samenstelling van het bestuur zoeken wij bij voorkeur maatschappelijke ondernemers (m/v) met ruime kennis en ervaring in het brede spectrum van de bedrijfsvoering. De nieuwe kandidaten die wij zoeken voldoen aan het volgende profiel:

  • Zijn betrokken bij en hebben kennis van natuur, landschap en milieu en/of duurzame ontwikkeling in de provincie Noord-Holland;
  • Zijn positief kritisch, geven ruimte en respecteren de bevoegdheden van de directeur en zijn een kritische sparringpartner voor de directeur;
  • Hebben gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en hebben bestuurlijke ervaring in een maatschappelijke organisatie;
  • Signaleren vanuit de ruimere omgeving dan de federatie Noord-Holland en hebben verbinding met andere invloedrijke netwerken;
  • Zijn in staat om met een helicopterview naar de organisatie te kijken;
  • Hebben een goed analytisch vermogen en kunnen hoofdzaken van bijzaken onderscheiden;
  • Zijn integer, onafhankelijk en hebben affiniteit met de onderwerpen van de federatie;
  • Beschikken over voldoende tijd om de bestuursvergaderingen bij te wonen;
  • Hebben geen bestuurlijke verantwoordelijkheid (wethouder, gedeputeerde, statenlid) bij gemeenten of de provincie.

Profiel bestuur

Het bestuur fungeert als een “bestuur op afstand” en geeft de kaders aan waarbinnen de directie mandaat tot handelen heeft. Relevante zaken worden ook altijd
binnen het bestuur als geheel besproken. Jaarlijks komen de bestuursleden gemiddeld 4 keer bijeen tijdens de bestuursvergadering. Twee keer per jaar vindt de ledenvergadering plaats.

Het bestuur is pluriform samengesteld, met een evenwichtige samenstelling van deskundigheid op organisatie-inrichting, bestuurlijk, financieel en juridisch gebied, met ervaring binnen overheidsorganisaties, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties en met een diversiteit op woonplaats. Binnen het bestuur is kennis aanwezig op het werkgebied van de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland. Bij voorkeur is er binnen het bestuur tevens ervaring op het gebied van communicatie, campagne, marketing en acquisitie. Het bestuur acteert als team, in een open sfeer met een kritische en constructieve opstelling.

Meer informatie?

Meer informatie over het werk van het bestuur kun je opvragen bij Reinier van den Berg, voorzitter MNH via reinier@bergweb.nl.

Interesse?

Belangstellenden kunnen zich melden bij Sijas Akkerman, directeur MNH via sijas.akkerman@mnh.nl of 06 57 95 31 01. Bij voorkeur ontvangen we een motivatiebrief en cv.

Meer informatie?