Wilfred Eleveld

Wilfred Eleveld

Wilfred Eleveld

Als omwonende van Schiphol heb ik de luchtvaart zien groeien. En zie ik de zakelijke kansen die dat voor onze regio biedt. Daar staat tegenover dat de gevolgen voor klimaat en leefomgeving groot zijn. In mijn contacten met bewoners, raadsleden en statenleden merk ik dat ook zij zich daardoor soms overvallen voelen. En zelfs bij bestuurders merk ik dat zij het een lastig dossier vinden.

Met ons luchtvaartprogramma “Eerlijk over vliegen” willen wij actief bijdragen aan een betere democratische besluitvorming op gemeentelijk, provinciaal én 2e kamer niveau. Wij organiseren kennissessies over meten van hinder, normen en maatregelen. Zo bouwen wij mee aan een goed geïnformeerd netwerk van burgerparticipanten, raadsleden, statenleden, bestuurders en media.

Persoonlijk vind ik het belangrijk daarbij te sturen op concrete resultaten in plaats van mooie woorden.

Ik heb geen vaste werkplek op het kantoor van MNH, maar ben via de mail elke dag bereikbaar.

Kom in contact met Wilfred Eleveld

Profiel Wilfred Eleveld

Wilfred Eleveld

Programmamanager luchtvaart