Bart van Berkel

Bart van Berkel

Als projectleider energietransitie draag ik bij aan het versnellen van de transitie naar een duurzame samenleving. Ik vorm en participeer in coalities en samenwerkingen met natuurorganisaties, bedrijfsleven en overheid. Ik agendeer daarbij randvoorwaarden zoals natuurinclusiviteit, participatie en draagvlak, maar maak ook inzichtelijk hoe daar hands-on invulling aan kan worden gegeven.

Naast mijn werk bij de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland ben ik werkzaam bij bezoekerscentrum Hertenkamp Enkhuizen als (gast)docent Natuur, Wetenschap en Techniek voor het basisonderwijs in West-Friesland.

Ik ben het beste bereikbaar op de dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag