Ailin Haijer

Ailin Haijer

Als projectleider energietransitie en circulaire economie werk ik aan het versnellen van de transitie naar een duurzame samenleving. Dat doe ik door het agenderen van de onderwerpen natuurinclusiviteit, participatie en draagvlak op zowel provinciaal als gemeentelijk niveau. Daarnaast door coalities en samenwerkingen op te zetten tussen natuurorganisaties, bedrijfsleven en politiek. Keteninnovatieprojecten te starten en uit te voeren om grondstoffen niet verloren te laten gaan, maar in de kringloop te houden.

Heb je ideeën of vragen over circulaire economie of de energie- en warmtetransitie? Dan kom ik graag met je in contact!

Kom in contact met Ailin Haijer

Profiel Ailin Haijer

Ailin Haijer

Projectleider Energietransitie