Voedselbossen in Noord-Holland

Voedselbossen in Noord-Holland

Er gebeurt momenteel veel rond voedselbossen in Noord-Holland, maar deze informatie is soms nog lastig te vinden. Natuur en Milieufederatie Noord-Holland inventariseert daarom het Noord-Hollandse netwerk en werkt aan de ontwikkeling van enkele kennisdossiers.

Kennisdossiers

We ontwikkelen een aantal kennisdossiers voor Noord-Hollandse initiatiefnemers op basis van de behoefte en hulpvragen uit de praktijk. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als beleid- en wetgeving, landschappelijke inpassing en biodiversiteit. We brengen in kaart welke informatie al beschikbaar is en waar deze te vinden is om zo houvast te bieden aan beginnende initiatiefnemers en beleidsmakers.

Netwerk in kaart

Ben jij een initiatiefnemer die in Noord-Holland een voedselbos heeft ontwikkeld? Neem dan contact met ons op! Dat kan via voedselbos@mnh.nl. We voegen je dan in overleg graag toe aan onze partnerkaart en/of aan het overzicht van de Provincie Noord-Holland. Zo kunnen ook andere geïnteresseerden zien wat er al gebeurt in Noord-Holland.

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van de Provincie Noord-Holland.

Heb je vragen of wil je meer informatie over voedselbossen? Neem dan contact met ons op!

Meer informatie?