Voorstel Omgevingswet verbeterd

17 september 2014

Voorstel Omgevingswet verbeterd

lobby N&M-organisaties vindt weerklank

Recent is het definitieve wetsvoorstel voor de Omgevingswet naar de Tweede Kamer gestuurd. De kamer behandelt dit wetsvoorstel in het najaar. Vergeleken met eerdere versies is er een aantal verbeteringen aangebracht die zijn aangedragen door de Natuur & Milieuorganisaties:

  • Meer garanties zo dat essentiële zaken, zoals milieunormen en toetsingskaders voor vergunningen, controleerbaar door de volksvertegenwoordiging – en niet in uitvoeringsregels – worden vastgelegd.
  • Hetzelfde geldt voor bestemmingsplannen (straks: “omgevingsplannen”).
  • De omgevingsvergunning “van rechtswege” ( automatisch verleend na 8 weken, in bepaalde gevallen) is geschrapt.
  • De al te ruime “experimenteerbepaling” (waarin milieunormen tijdelijk opzij kunnen worden gezet) is nu beperkter opgezet.

Plus

Belangrijk voor het werk van de milieufederatie en onze leden is het feit dat de provincie de mogelijkheid behoudt om beschermende regels voor landschap en natuur af te dwingen. Daarop kan de provincie de gemeentelijke omgevingsplannen dus toetsen. Ook zijn er meer waarborgen voor burgerparticipatie bij de grotere infrastructuurprojecten (“projectbesluiten”) en belangrijke omgevingsplanwijzigingen. Want, gestructureerde burgerparticipatie wordt verplicht, waarbij burgers ook de kans krijgen om eigen initiatieven (en varianten) in te dienen en te laten onderzoeken.

Min

Overigens is niet alles overigens rozengeur en maneschijn, want helaas wordt de “onlosmakelijke samenhang” losgelaten, waardoor bouwprojecten al te gemakkelijk in stukken kunnen worden opgeknipt. En het blijft afwachten welke milieunormen, en bandbreedtes, er straks in de uitvoeringsregels (AMvB’s) komen te staan. Gelukkig leggen Europese regels wel een bodem.

Het vervolg

De Tweede Kamer is nu aan zet, dan nog de Eerste Kamer en daarna volgt nog een lang traject van uitvoeringsregelgeving (AMvB’s, invoeringswetten), waarin de N&M-organisaties zoveel mogelijk op het vinkentouw blijven zitten. Er zijn nog belangrijke keuzes te maken, o.a. over lokale milieunormen en (verkorting van) vergunningsprocedures.  Definitieve invoering van de wet is pas voorzien in 2018, maar er wordt voor die tijd, via  de Crisis & Herstelwet, al met onderdelen geëxperimenteerd.

Aan de wet zal aandacht worden geschonken in de cursus “Actualiteiten en verdieping omgevingsrecht” die de Milieufederatie eind van dit jaar (datum wordt nog bekend gemaakt) zal geven. Belangstellenden kunnen zich al opgeven bij het secretariaat. Per mail aan secretariaat@mnh.nl of telefonisch 075 6351598