Milieufederatie Noord Holland Samen voor een gezond en duurzaam Noord-Holland
Menu
Natuur op het platteland

Natuur op het platteland

Rijkdom neemt af

Agrarische landschappen kennen van oudsher een hoge rijkdom aan natuur. Veel van de huidige natuurgebieden in Nederland waren ooit gewoon in agrarisch gebruik: bloemrijke hooilanden, weidevogelreservaten, etc. Door modernisering van de landbouw is de soortenrijkdom de laatste decennia sterk verminderd. Het aantal vogels nam de laatste 30 jaar met 50% af. Kleine landschapselementen zijn verwijderd, waterpeilen verlaagd en de hoeveelheid voedingstoffen en mest zijn vergroot. Voor bijen en vlinders zijn steeds minder bloemen beschikbaar.

Natuur en productie

Meer aandacht voor natuur hoeft zeker niet ten koste te gaan van de productie. Natuur en landbouw kunnen elkaar juist versterken en hier is een term voor: functionele agrobiodiversiteit. Een gezond bodemleven is goed voor de landbouwproductie. Variëteit in planten is goed voor de gezondheid van vee en bespaart kosten voor arbeid en krachtvoer. Hagen of bloemrijke randen herbergen natuurlijke plaagbestrijders en daardoor hoeft een boer minder vaak te spuiten. De provincie Noord-Holland zet sterk in op de biodiversiteit als één van de speerpunten van beleid. Zij organiseert samen met onder meer LTO en de agrarische collectieven het kenniscafé Groen Kapitaal.

Waterkwaliteit

De kwaliteit van het oppervlaktewater is de afgelopen decennia veel verbeterd. Deze verbetering remt helaas af en hierdoor voldoet het oppervlaktewater nog lang niet aan de Europese normen voor ecologische kwaliteit. Uitspoeling van mest en het vrijkomen van voedingsstoffen door veraarding van het veen zijn hiervan een belangrijke oorzaak. De ecologische doelen voor water zijn volgens het Planbureau voor de Leefomgeving moeilijk te combineren met huidige landbouwvormen.

Gewasbescherming

Ook gewasbescherming is een aandachtspunt. Volgens een Nijmeegse studie is er een verband tussen het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de afname van vogels op het platteland. Via het water komen de middelen terecht bij insecten waarvoor ze eigenlijk niet bedoeld zijn. En dit heeft weer een effect op insectenetende vogels. Veel van de insecten die door vogels worden gegeten, leven een deel van hun leven in water.

Tekst: Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland (MNH)

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 

 

Nationale Postcode Loterij
CBF