Laat de natuur niet stikken

Laat de natuur niet stikken

Aan de slag met een groen, gezond en leefbaar Noord-Holland

De Provinciale Statenverkiezingen van 2023 worden belangrijke verkiezingen voor de uitvoerende rol van de provincies nu er grote landelijke opgaven liggen. Denk aan de klimaatcrisis, stikstof, natuur en biodiversiteit, en de transitie naar kringlooplandbouw. De provincie Noord-Holland heeft een belangrijke rol in het oplossen van deze grote uitdagingen.

Samen met de Noord-Hollandse natuurorganisaties werken we aan concrete suggesties voor het verkiezingsprogramma van politieke partijen die deelnemen aan de Provinciale Statenverkiezingen. Zo laten we zien dat een groen, gezond en leefbaar Noord-Holland mogelijk is. Laat de natuur niet stikken!

Wij laten de natuur niet stikken:

Systeemherstel

Tekst systeemherstel

Stikstof

Tekst stikstof

Overgangszones

Tekst overgangszones