Milieufederatie Noord Holland Samen voor een gezond en duurzaam Noord-Holland
Menu
Debat over effecten vliegverkeer van en naar Schiphol

Debat over effecten vliegverkeer van en naar Schiphol

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland nodigt u, samen met onderstaande organisaties, uit voor een debat over de effecten van het intensieve vliegverkeer van en naar Schiphol. Het debat gaat specifiek over het noordelijk deel van de provincie Zuid-Holland. Centraal staat de noodzaak van gericht beleid van het provinciaal bestuur van Zuid-Holland om de aantasting van de leefomgeving in dit deel van de provincie een halt toe te roepen.

Het debat wordt gehouden op 26 februari 2019 in het gemeentehuis van Oegstgeest en duurt van 20.00 tot uiterlijk 21.30 uur. U kunt zich hier aanmelden.

Waarom dit debat

In het noordelijk deel van Zuid-Holland wordt ernstige geluidshinder ondervonden van vliegverkeer van en naar Schiphol. Dit geldt met name voor toestellen die gebruikmaken van de Kaagbaan. De overlast wordt veroorzaakt door laag overkomende vliegtuigen. Op een afstand van 15-20 km van Schiphol gaat het dan om vele toestellen die op 700 meter en soms nog lager overvliegen. In de regio Leiden gaat het vooral om landend verkeer. In het oostelijker deel, zoals Kaag en Braassem, veroorzaken zowel opstijgende als dalende vliegtuigen veel geluidsoverlast. In het noordwestelijk deel van de Bollenstreek gaat het om opstijgend vliegverkeer.

Geconstateerd moet worden dat er tot op heden in het beleid van de provincie Zuid-Holland nauwelijks aandacht is voor de problematiek van geluidsoverlast, veroorzaakt door vliegverkeer van en naar Schiphol. Dit in tegenstelling tot de politieke aandacht hiervoor in Noord-Holland. Voor een deel kan dit verklaard worden door het simpele gegeven dat Schiphol in Noord-Holland ligt. Echter, mede door de forse toename van het vliegverkeer in de laatste decennia is er sprake van een zodanig ernstige aantasting van het woon- en leefmilieu in het noordelijk deel van Zuid-Holland dat meer politieke aandacht dan tot nu toe vanuit de provincie Zuid-Holland gerechtvaardigd is.

Nadelige invloed

De toename van het vliegverkeer heeft onder meer een nadelige invloed op de mogelijkheden voor ruimtegebruik in Zuid-Holland. Vanwege de overlast kunnen bijvoorbeeld grote delen van de provincie niet bijdragen aan het terugdringen van het woningtekort. Verder leidt het grote aantal laag overkomende vliegtuigen tot een ernstige aantasting van het fysieke leefmilieu. Door lawaai en vanwege de uitlaatgassen van vliegtuigmotoren ondervinden mens en natuur ernstige schade.

Momenteel vindt op nationaal niveau een indringend debat plaats over de toekomst van de luchtvaart in Nederland. In dit debat wordt ook door provinciale overheden intensief geparticipeerd. De provincies brengen aan de verantwoordelijke minister zwaarwegende adviezen uit die mede bepalend zijn voor de toekomst van de luchtvaart.

Wij nodigen u uit hierover met ons in debat te gaan. Wij vinden het daarbij van groot belang dat u geïnformeerd wordt over de nadelige effecten die het luchtverkeer in zijn huidige omvang heeft op leefomgeving in het noordelijk deel van Zuid-Holland.

 

Jan Edens (bestuurslid OZV), mede namens

Rob Loekenbach (Werkgroep Geluidshinder Kaag- en Braassem-Noord)

Mia de Beun (Duurzaam Dorp),

Sijas Akkerman (Natuur en Milieufederatie Noord-Holland) en

Matt Poelmans (OmgevingsRaad Schiphol, cluster Kaagbaan).

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 

 

Nationale Postcode Loterij
CBF