Milieufederatie Noord Holland Samen voor een gezond en duurzaam Noord-Holland
Menu
22 en 23 november bijeenkomsten toekomst Noord-Hollandse kust

22 en 23 november bijeenkomsten toekomst Noord-Hollandse kust

Noord-Hollandse natuurorganisaties organiseren op 22 en 23 november twee bijeenkomsten over de uitwerking van het landelijke kustpact voor de Noord-Hollandse kust. We nodigen Kustbeschermers en iedereen die de kust een warm hart toedraagt van harte uit te komen. Tijdens de bijeenkomsten geven we een toelichting op het ‘Toekomstperspectief 2040 Noord-Hollandse kust’ en het voorstel ‘Strandzonering 2025’. Dit zijn plannen die met een groot aantal partijen, waaronder de natuurorganisaties, zijn gemaakt voor het Noord-Hollandse strand en nu bij diverse achterbannen besproken worden. Ook nodigen we Kustbeschermers uit om tijdens de bijeenkomst mee te denken over de volgende stap in de kustplannen, waarbij het zal het gaan over de duinen en binnenduinrand.

Natuurorganisaties tevreden met de eerste stap

Noord-Hollandse overheden, natuurorganisaties, waterschappen en waterbedrijven en ondernemersorganisaties hebben samen een concept ‘Toekomstperspectief 2040 Noord-Hollandse kust’ opgesteld en een ‘Strandzonering 2025’. Het is de eerste uitwerking van het landelijke kustpact voor Noord-Holland. Met de toekomstplannen en afspraken wordt duidelijk op welke stranden de natuur, stilte en openheid voorrang krijgen en op welke stranden eventueel nieuwe recreatieve bebouwing is toegestaan en onder welke voorwaarden. We zijn als natuurorganisaties tevreden over deze eerste stap. Met de strandzonering is helder waar natuurstranden liggen. Daar zijn rust en ruimte veilig voor nieuwe bebouwing. Ook bij de recreatiestranden en seizoenstranden komt er geen nieuwe bebouwing meer bij, tenzij het reeds vergunde bouwlocaties betreft. Uitzondering zijn drie rode sterlocaties: bij Zandvoort, IJmuiden en Petten. Daar kan eventueel extra recreatieve bebouwing komen.

Uitdaging voor het vervolg

Er ligt nu nog een grote uitdaging voor het vervolg: naast het strand moeten we ook tot goede afspraken komen over de duinen, de binnenduinrand en het gebruik van het strand. Hiervoor zijn nog geen uitgewerkte voorstellen. Ook hierover geven we een toelichting en horen we graag de mening van onze achterban.

Vervolgproces

De voorliggende plannen voor de kust en het strand zijn opgesteld na verschillende ateliers met betrokken organisaties en inwoners van de kustgebieden. Hierna kunnen deze plannen eventueel nog worden aanpast worden. Naar verwachting zullen de stukken begin volgend jaar definitief vastgesteld worden.

Meer informatie

Bijeenkomst 22 november ten Zuiden van het Noordzeekanaal

Bijeenkomst 23 november ten Noorden van het Noordzeekanaal

  • Wanneer: donderdag 23 november
  • Tijd: inloop vanaf 19.00 uur, bijeenkomst van 19.30 tot 22.00 uur
  • Waar: kantoor Landschap Noord-Holland, Schuine Hondsbosschelaan 43 (navigatieadres).
  • Aanmelden: graag voor 19 november je komst hieronder aanmelden

Aanmelden


Initiatiefnemers: Landschap Noord-Holland, Stichting Duinbehoud, PWN, Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland en Samenwerkende vogelwerkgroepen Noord-Holland.

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Inschrijven
Volg ons via social media  
 

 

Provincie Noord Holland
Nationale Postcode Loterij
CBF